Zero Emissie Busvervoer: versnellen of ruimte scheppen voor een transitie die vanzelf gaat?

Nu het klimaatakkoord in Parijs van kracht is, zet Nederland zich meer dan ooit in voor een transitie naar een CO2-neutrale economie. Lokale en regionale overheden en stakeholders spelen een sleutelrol bij het terugdringen van de CO2-uitstoot door onze transportsystemen te verbeteren, waardoor ze schoner, energie-efficiënter en duurzamer worden. Daarnaast bieden schone(re) bussen aanzienlijke gunstige neveneffecten: o.a. verbeteringen voor de volksgezondheid, meer passagierscomfort, nieuwe mogelijkheden voor routes, etc. waardoor het openbaar busvervoer aantrekkelijker wordt.

De grootte en complexiteit van de opgave naar zero emissie openbaar busvervoer vraagt dus om een benaderingswijze en vorm van samenwerking tussen alle stakeholders die strategische en tactisch moeilijker realiseerbaar is door op ‘traditionele’ wijze met elkaar samen te blijven werken. Het gaat hierbij niet meer alleen om de technische facetten van het vraagstuk, maar ook om de organisatieverandering die essentieel is in de gehele keten (o.a. ov-autoriteiten, provincies, gemeentes, beheerders van publieke ruimtes, vervoersbedrijven, laaddienstverleners, netbeheerders, etc.).

Hoe kan de transitie naar zero emissie openbaar busvervoer worden versneld door een betere organisatie en benutting van het potentieel van innovatieve technologieën? Hoe kan de kennis en ontwikkeling van de huidige bussen worden aangewend voor de opschaling naar meer zero emissie-bussen?

Daarover organiseert BouwRegieNetwerk op 11-10-2018 een seminar in samenwerking met APPM, Witteveen+Bos, etc.* Aan de hand van leerzame praktijkvoorbeelden en interactieve, pragmastiche workshops en discussies pakken we het thema ‘Grip op de Transitie naar Zero Emissie Openbaar Busvervoer’ bij de kop vast.*

Praktijkdeskundigen komen tijdens dit seminar samen om de cruciale facetten in deze transitie met u te delen en ‘best practices’ uit te wisselen. Na afloop van deze bijeenkomst heeft u zeker nieuwe ideeën over hoe u op strategisch, tactisch en operationeel niveau de knelpunten naar zero emissie-bussen (o.a. de laadinfrastructuur, de betrouwbaarheid van elektrische bussen, financiën, etc.) het hoofd kunt bieden met visie voor de toekomst.

Programma en aanmelden
Aanmelden en/of op de hoogte blijven?:

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: secretariaat@bouwregienetwerk.nl

De Meet-Ups zijn gratis voor de doelgroep als genoemd in de aankondiging en voor deelnemers van BouwRegieNetwerk.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!