Reconstructie OV-knoop Voorburg

Slideshow
Projectomschrijving

De opgave bij het project ‘OV-knoop Voorburg’ bestond uit het realiseren van een betere looproute tussen het centrum van Voorburg, via het station naar het Haagse bedrijvengebied de Binckhorst en een nieuw stationsplein. Ook zijn plannen ontwikkeld voor een nieuw busstation onder het brede spoorviaduct (Marianneviaduct) en een betere inpassing van het parkeerterrein (inclusief P+R) onder datzelfde viaduct. De routing voor de verschillende modaliteiten moest logischer vormgegeven worden en het gebied moest door een nieuwe uitstraling een enorme impuls krijgen. Door deze ingrepen moet de reiziger sneller zijn/haar weg weten te vinden in een aantrekkelijkere omgeving.

APPM verzorgt nu ruim 4 jaar het projectmanagement van deze opgave. De opgave behelsde onder andere het opstellen van een gebiedsvisie, beeldkwaliteitsplan, Programma van Eisen, nieuw bestemmingsplan, definitieve ontwerpen van alle onderdelen, subsidieaanvraag, het bestek, een Europese aanbesteding van de projecten en contractmanagement, omgevingsmanagement en de begeleiding van de uitvoering. Gedurende het traject zijn uiteenlopende partijen betrokken geweest. Inhoudelijke plannen zijn afgestemd met bewoners en ondernemers en diverse wensen zijn verwerkt in het ontwerp. Er is hierdoor veel draagvlak voor de plannen gecreëerd. Dit draagvlak voor de plannen wordt versterkt door de bijzondere aandacht die besteed is aan de historische context van het gebied: vroeger lag op de plek van het project de ‘Tuin van Hofwijck’, als onderdeel van het buitenverblijf van Constantijn Huygens. Het betrekken van de omgeving zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase maakte een belangrijk onderdeel uit van het project.

Resultaat

Een breed gedragen project met als resultaat een aantrekkelijke OV-omgeving waarin de reiziger zich op een prettige manier beweegt en haar weg weet te vinden.

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Opdrachtnemer

APPM

Partners

Stadsgewest Haaglanden
Gemeente Den Haag
NS
Prorail
HTM

Looptijd project

2009 - 2013

Projectomvang

€ 9.000.000,-

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie kunt u inzien via deze link.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!