Reconstructie Knooppunt N242/N241 Verlaat

Slideshow
Projectomschrijving

De provinciale weg N242 vormt een belangrijke doorgaande route tussen Alkmaar en Middenmeer. Echter, de doorstroming is op diverse punten niet optimaal. Het project ‘Reconstructie Knooppunt N242/N241 Verlaat’ pakt het knooppunt tussen de N242 en de N241 aan. Door drie bruggen, een landbouwtunnel en een turbo rotonde aan te leggen kan het verkeer ter plekke beter en veilig(er) doorrijden.

De opdrachtgever (Provincie Noord Holland afdeling groen) en de opdrachtnemer (APPM) hebben met name ingezet op de inrichting en versterking van de natuur, recreatie, architectuur en kunst. Om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te versterken is een natuurgebied ingericht op speciaal aangekochte gronden. In dit gebied is ruimte gemaakt voor recreatie. Daarnaast is op initiatief van APPM een architect ingeschakeld voor de vormgeving van de brug. Deze brug is zonder hoge meerkosten ingepast in de omgeving. Bij de vormgeving van de brug is aandacht besteed aan verlenging van de overspanning (met twee velden), zodat een vrije onderdoorgang voor Flora & Fauna ontstond. Tot slot is met een kunstproject op een bijzondere manier aandacht besteed aan de cultuur en historie van het gebied.

Resultaat

Naast dat dit een redelijk omvangrijk wegenreconstructie werk is met alle logistieke uitdagingen van dien, is verder gekeken dan de strikt noodzakelijke opgave voor een optimale inpassing in het landschap. Dit infrastructurele project is vernieuwend op het gebied van de inrichting & versterking van natuur, recreatie, architectuur én kunst.

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Opdrachtnemer

APPM

Partners

n.v.t.

Looptijd project

2009 – 2013

Projectomvang

± € 16.000.000,- (bouwkosten) en ± € 25.000.000,- (projectkosten)

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u via deze link

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!