Centralisatie panden Schagen en Tuitjenhorn

Slideshow
Projectomschrijving

De Gemeente Schagen is op dit moment gehuisvest in verschillende panden in Schagen en Tuitjenhorn. Begin 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de gemeentelijke organisatie te concentreren in twee panden in Schagen en Tuitjenhorn, waarbij de publieksfunctie volledig wordt gehuisvest in Schagen.

De vraag van de opdrachtgever

Om de centralisatie te realiseren moet de publiekszone worden aangepast zodat alle klantcontacten hier kunnen plaatsvinden. Binnen de werkplekzone dienen er een aantal slimme aanpassingen te worden verricht ten behoeve van de toekomstige capaciteit en het faciliteren van activiteitengerelateerd werken. De Gemeente Schagen heeft Twynstra Gudde gevraagd hiervoor een Programma van Eisen op te stellen.

Visie

Een Programma van Eisen is meer dan het opsommen van eisen. Binnen deze opdracht heeft Twynstra Gudde expliciet gestuurd op financiële haalbaarheid en op het programmeren van ruimte voor ontwerpers die later in het bouwproces betrokken worden. Dit bepaalt de toon en wijze waarop het PvE geschreven is.

Aanpak

Als start van het proces hebben is een inventarisatie gemaakt van de eisen en wensen. Hiervoor waren reeds uitgebreide ambitiedocumenten aanwezig opgesteld door de Gemeente Schagen. Op grond daarvan zijn gesprekken met betrokken medewerkers georganiseerd om aanvullende informatie te verzamelen. Deze betrokkenheid van de medewerkers heeft bijgedragen aan het formuleren van een gedragen resultaat.

Specialisten van Twynstra Gudde hebben het Programma van Eisen gedurende de totstandkoming getoetst op financiële en technische haalbaarheid, waardoor de zekerheid werd verkregen dat het resultaat van de aanpak van Twynstra Gudde paste binnen de daarvoor door de gemeenteraad afgegeven kaders in tijd en geld.

Resultaat

Het resultaat van de opdracht is een Programma van Eisen op basis waarvan een architect een ontwerp maakt voor de toekomstige publieksfuncties en kantooromgeving. Op basis van dit Programma van Eisen en de ijking aan financiële en technische uitgangspunten heeft de Gemeente Schagen besloten de vernieuwing van de publiekszone verder in uitvoering te brengen.

‘Twynstra Gudde is er uitstekend in geslaagd de organisatiedoelen te vertalen in een helder Programma van Eisen voor de huisvesting, waarmee een goede basis is gelegd voor de ontwerpfase van de verbouw van ons gemeentehuis,’ aldus de gemeenten.

Opdrachtgever

Gemeente Schagen en Gemeente Tuitjenhorn

Opdrachtnemer

Twynstra Gudde

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!