Vastgoedstrategie voor de Gemeente Gouda

Slideshow
Projectomschrijving

De laatste jaren heeft Gouda haar vastgoedportefeuille onder de loep genomen. Zij is zich bewust welke panden in aanmerking komen om af te stoten. Wat echter nog ontbrak, was een alomvattend kader waaraan de inzet van gemeentelijk vastgoed moest voldoen. De gemeente vroeg hulp van een projectmanagementbureau om een kadernota op te stellen.

Vraag opdrachtgever

Als grootste vastgoedbezitter in de stad is de gemeente een speler van belang. Zij is eigenaar van vele gebouwen, maar ook subsidiegever voor gebruikers van maatschappelijk vastgoed. Dit maakt beleid noodzakelijk voor de vraag naar en het aanbod van gemeentelijk vastgoed. Daarbij werd wel een verdieping gevraagd van begrippen zoals maatschappelijk vastgoed, gemeentelijk vastgoed en kostprijsdekkende huur. Omdat uiteindelijk de gemeenteraad de kaders stelt, zijn is daar gestart met een presentatie over het speelveld van gemeentelijk vastgoed.

De presentatie aan de raad was een opmaat naar het schrijven van de kadernota. De bestaande vastgoedportefeuille was daarbij het uitgangspunt. Vanuit de toegevoegde waarden die vastgoed voor de gemeente Gouda kan leveren, zijn criteria benoemd voor de eigen vastgoedportefeuille. Aan de hand van tien bekende Goudse gebouwen zijn de toegevoegde waarden zichtbaar gemaakt. De belangrijke bouwstenen voor het maken van een (politieke) keuze waren daarmee gereed.

Bezit van gemeentelijk vastgoed is geen doel op zich. Het is een middel dat kan bijdragen aan maatschappelijk effect. Toch is portefeuillemanagement een voorwaarde om de gemeentelijke gebouwen effectief en efficiënt in te zetten. Gouda heeft daarom financiële en organisatorische spelregels opgesteld om het portefeuillemanagement ook professioneel en transparant te laten verlopen.

Projectresultaat

Het resultaat van deze adviesopdracht was een kadernota Vastgoed die is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders en binnenkort in de gemeenteraad wordt behandeld.

Werkzaamheden opdrachtnemer

De inbreng van Twynstra Gudde was vooral de expertise op het gebied van maatschappelijk vastgoed en portefeuillemanagement, daarnaast procesbegeleiding in de bijeenkomsten met het college en de gemeenteraad.

Opdrachtgever

Gemeente Gouda

Opdrachtnemer

Twynstra Gudde

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!