Contractmanagement Nieuwbouw European Patent Office

Slideshow
Projectomschrijving

In juni 2014 is de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van het European Patent Office (EPO) in Rijswijk. Met een omvang van 80.000 m2 bvo is het een van de grootste bouwprojecten in Nederland van dit moment.

Vraag van de opdrachtgever

Het gebouw is ontworpen door Jean Nouvel en Dam & Partners en wordt gerealiseerd door het bouwconsortium TBI. Op basis van het voorlopig ontwerp is hiervoor een Design & Build-contract gesloten. Het bouwconsortium heeft hiermee veel vrijheid om binnen het vastgestelde budget te bepalen hoe de hoogste kwaliteit kan worden gerealiseerd. Twynstra Gudde is op basis van een internationale aanbesteding geselecteerd voor het contractmanagement van de ontwerpfase en de uitvoeringsfase.

Werkzaamheden opdrachtnemer

Twynstra Gudde heeft een aantal partijen ingeschakeld die gespecialiseerd zijn op het gebied van architectuur, constructie, bouwfysica, brandveiligheid en installatietechniek. Met hen is een contractmanagementteam samengesteld. Hier wordt de koppeling gelegd tussen wat er op papier staat en wat er in de bouw praktisch wordt gerealiseerd. Op basis van het projectplan van TBI en in samenspraak met de opdrachtgever is vervolgens een contractmanagementplan gemaakt. Daarin zijn de belangrijkste procedures vastgelegd en is nauw omschreven hoe er wordt getoetst, op welke momenten en hoe de rapportages eruit zien.

Projectresultaat

Met deze vorm van contractmanagement leggen wordt een continue koppeling gelegd tussen verschillende niveaus van toetsing en tussen papier en praktijk. Door bovendien te focussen op de belangrijkste risicomomenten, krijgt de opdrachtgever een overzicht van alle facetten van dit complexe project en grip op de risico’s.

Visie

EPO vroeg de methode van systeemgerichte contractbeheersing toe te passen. TwynstraGudde concentreerde zich hierbij op het zekerstellen dat de eisen uit het contract worden nagekomen, de beloofde kwaliteit wordt geleverd en de risico’s worden beheerst. Daarvoor werd het werk op drie niveaus getoetst: op systeemniveau (borging van kwaliteit bij de uitvoerende partijen), op procesniveau (waaronder ontwerpproces, samenwerking, planning en communicatie) en op productniveau (tekenen, berekenen en bouwen). Door op deze niveaus de belangrijkste risicomomenten te selecteren en op die momenten te toetsen, krijgt de opdrachtgever inzicht en zekerheid.

Opdrachtgever

EPO (European Patent Centre)

Opdrachtnemer

Twynstra Gudde

Meer informatie

De vorderingen van de nieuwbouw zijn digitaal te volgen, door middel van een bouwcam. Elk uur wordt er een foto gemaakt van de bouwplaats, zodat alle vorderingen kunnen worden waargenomen.
http://www.bouwcam.com/cameras/eponewmain/##

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!