Huisvesting meldkamer Zeeland en Midden- en West-Brabant

Slideshow
Projectomschrijving

Met de instelling van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) gaan we in Nederland van 22 naar 10 meldkamers. Doel is kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. Een aantal meldkamers moet worden samengevoegd, waaronder de meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant. De gezamenlijke meldkamer komt in Bergen op Zoom. De huisvesting hiervoor is nog niet vastgesteld. De betrokken partijen (veiligheidsregio’s en politie) hebben Twynstra Gudde zochten ondersteuning met het maken van een programma van eisen en met een onderzoek naar de mogelijkheden om dit programma in een nieuw of bestaand gebouw te realiseren.

Werkzaamheden opdrachtnemer

Adviseurs van Twynstra Gudde hebben allereerst de eisen op inhoudelijk, organisatorisch en financieel gebied geïnventariseerd. Deze zijn vervolgens in samenspraak met de veiligheidsregio’s en de ketenpartners vertaald in een programma van eisen voor de nieuwe huisvesting. Met name veel bouwkundige en installatietechnische eisen zijn bij meldkamers uniek en zeer kritisch. Twynstra Gudde heeft daarbij ook inzichten uit andere regio’s en ervaringen met andere huisvestingsvraagstukken ingebracht. Op basis van het programma van eisen is vervolgens een businesscase opgesteld. Hierin zijn de afwegingen rond de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie naast elkaar gezet. Dat heeft inzicht gegeven in de haalbaarheid van verschillende varianten. Tegelijk is gekeken naar de bruikbaarheid van een aantal bestaande (leegstaande) gebouwen in Bergen op Zoom en naar de mogelijkheden van nieuwbouw.

Projectresultaat

De studie heeft geresulteerd in een businesscase waarin verschillende opties naast elkaar staan. De opdrachtgever heeft op basis hiervan gekozen voor een nieuwbouwvariant. Ondanks de bezuinigingsdoelstelling komt die per saldo als beste uit de bus. Ook de kwartiermaker van de Landelijke Meldkamerorganisatie heeft het advies overgenomen.

Opdrachtgever

Veiligheidsregio & Politie

Opdrachtnemer

Twynstra Gudde

Meer informatie:

http://www.twynstragudde.nl/case/huisvesting-meldkamer-zeeland-en-midden-en-west-brabant

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!