Project- en procesmanagement nieuwbouw Eurojust

Slideshow
Projectomschrijving

In Den Haag wordt de nieuwe huisvesting van Eurojust gerealiseerd: de Europese organisatie die het opneemt tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Eurojust is een agentschap van de Europese Unie dat de effectiviteit en efficiëntie van de nationale opsporings- en vervolgingsautoriteiten in de strijd tegen ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad verbetert. De organisatie is sinds haar oprichting in 2002 flink gegroeid, waardoor behoefte is ontstaan aan grotere en beter passende huisvesting. Hiervoor wordt een nieuw gebouw van 18.000 m2 bvo gerealiseerd in de internationale zone in Den Haag.

Vraag van de opdrachtgever

Het realiseren van nieuwe huisvesting voor een internationale organisatie vraagt om lenig manoeuvreren. De meningen en belangen van 28 lidstaten moeten in het project worden gerespecteerd. Daarnaast zijn er innovatieve maatregelen nodig om de hoge beveiligingseisen te realiseren én een gastvrije sfeer te creëren. Om dit project op tijd en binnen het gestelde budget te realiseren, is het essentieel om mandatering en draagvlak goed te organiseren. Eurojust vroeg Twynstra Gudde het project- en procesmanagement voor huisvesting en facility management te verzorgen, van 2008 tot geplande ingebruikname in 2017.

Werkzaamheden opdrachtnemer

Twynstra Gudde begeleidt Eurojust in alle fasen van het project tot en met de nazorgfase, waaronder het inrichten van de projectorganisatie, het specificeren van de eisen, het vaststellen van de contracteringsstrategie en het bepalen van de investerings- en exploitatiekosten. Het bureau werkt hiervoor namens Eurojust samen met het Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de gemeente Den Haag en het ontwerpteam. Verder verzorgt Twynstra Gudde afstemming met de primaire stakeholders van Eurojust in Brussel. Vanaf het begin wordt gewerkt aan een breed draagvlak binnen de organisatie. Verder wordt Eurojust begeleidt bij de voorbereiding van de organisatie op de exploitatiefase, inkopen van alle producten en diensten en de inrichting van het nieuwe pand.

Projectresultaat

Het resultaat zal een gebouw zijn waarin de medewerkers uit alle 28 Europese landen en de bezoekers zich welkom voelen en waar de organisatie goed in kan werken. Door slimme ontwerpoplossingen, slim contracteren en heldere organisatorische afspraken wordt de tegenstelling tussen beveiliging en toegankelijkheid opgelost. Voorbeelden zijn de integratie van de beveiligingsinstallaties in het landschap, de invoering van een gastvrijheidsconcept en het maken van beleidsafspraken over het gebruik van de werkomgeving. Medio 2014 is met Heijmans Utiliteit BV een geïntegreerd build-and-maintaincontract gesloten voor bouw en vijftienjarig onderhoud. De bouw duurt ruim twee jaar.

De nieuwbouw voor Eurojust is een complex project dat in een politiek gevoelige omgeving tot stand komt. Twynstra Gudde is erin geslaagd alle lagen en kleuren van de organisatie met elkaar te verbinden en van daaruit een huisvestingsconcept te ontwikkelen dat gedragen wordt in de organisatie. Een benadering vanuit de harde en de zachte kant -stenen en mensen- wordt in dit project gerealiseerd.

Opdrachtgever

Eurojust

Opdrachtnemer

Twynstra Gudde

Aanvang & Einde project

2008-2017

Meer informatie:

http://www.nieuwbouweurojust.nl
http://www.twynstragudde.nl/case/project-en-procesmanagement-nieuwbouw-eurojust

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!