Effectief gebruik gemeente/cultuurhuis

Slideshow
Projectomschrijving

Het gemeentehuis en het cultuurhuis in de gemeente Valkenswaard liggen gespiegeld tegenover elkaar aan een cirkelvormig plein. Terwijl het gemeentehuis steeds voller werd, kampte het cultuurhuis al langere tijd met een oplopende leegstand. Door contractuele verplichtingen kon de gemeente echter geen gebruik maken van de leegstaande ruimtes in het cultuurhuis. Bovendien was er van de beoogde kruisbestuiving tot dan toe nog maar weinig terecht gekomen.

Vraag opdrachtgever

De gemeente Valkenswaard vroeg Twynstra Gudde om te onderzoeken hoe zij gemeente- en cultuurhuis effectiever zou kunnen gebruiken zodat zij aan de financiële taakstelling zou voldoen. Daarnaast had de gemeente de wens om de werkomgeving binnen het gemeentehuis te verbeteren en de interactie tussen beide panden te versterken.

Werkzaamheden opdrachtnemer

Het onderzoek richtte zich op drie aspecten: efficiënter gebruik van de ruimtes, invoeren van het nieuwe werken en optimaliseren van de bedrijfsvoering. In de bestaande situatie waren veel functionaliteiten apart georganiseerd en werden diensten gescheiden ingekocht. Daar viel dus relatief eenvoudig winst te halen. Maar er werd tevens onderzocht ook of verdere centralisatie mogelijk en wenselijk was door bijvoorbeeld met één centrale balie te gaan werken.

Omdat er al een behoorlijke voorgeschiedenis lag hebben is gekeken waarom eerdere onderzoeken waren vastgelopen. Vervolgens hebben de adviseurs de gemeente een plan de campagne voorgelegd en hen verzocht daar niet meer van af te wijken. Uit onze ervaring wist Twynstra Gudde namelijk dat veranderde wensen of nieuwe inzichten het proces kunnen vertragen. Maar door het project kop en staart te geven werd een duidelijke marsroute gecreëerd. Daarnaast is voor een intensieve aanpak gekozen; elke twee weken kwamen de hele projectgroep bij elkaar om de voortgang te bespreken. Zo hielden Twynstra Gudde grip op het proces en was er vanaf het begin draagvlak.

Projectresultaat

Het onderzoek leverde een viertal varianten op die uiteenliepen van lage tot hoge impact. In de variant met het laagste impact bleef alles min of meer zoals het was. In de variant met de hoogste impact zou het plein tussen gemeente- en cultuurhuis worden overdekt met een glazen kap. Uiteindelijk is een tussenvariant aan de gemeenteraad voorgesteld. Daarin behouden de gebouwen elk een eigen balie maar worden zij via loopbruggen met elkaar verbonden. Daardoor kan het cultuurhuis effectiever worden gebruikt. Ook het nieuwe werken wordt geïntroduceerd. Besluitvorming is nu aan de raad.

Opdrachtgever

Gemeente Valkenswaard

Opdrachtnemer

Twynstra Gudde

Meer informatie

http://www.twynstragudde.nl/case/onderzoek-effectiever-gebruik-van-gemeente-en-cultuurhuis

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!