Multifunctionele accommodatie Borne

Slideshow
Projectomschrijving

De gemeente Borne wilde in samenwerking met verschillende partners een voorzieningencluster realiseren in de Bornsche Maten. Het gaat om een accommodatie waarin een basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een sporthal en multifunctionele ruimten zijn gerealiseerd. Het voorzieningencluster is 15 juni 2015 opgeleverd. Met een DBMO-contract is maximale kwaliteit binnen een vaststaand budget gerealiseerd. Twynstra Gudde heeft de realisatie van initiatief tot en met nazorg en de start-up van de beheerfase begeleid.

Vraag opdrachtgever

De gemeente Borne wilde als regieorganisatie marktpartijen maximaal verantwoordelijk maken voor het nieuwe voorzieningencluster. De gemeente heeft het initiatief genomen en heeft vooraf een bepaald budget beschikbaar gesteld, maar bleef verder op afstand. De markt moest zorgen dat er een plek zou komen waar volop interactie is tussen gebouw en omgeving: een goed functionerend en flexibel gebouw dat de eindgebruikers naar eigen inzicht kunnen gebruiken. Met deze uitgangspunten wilde de gemeente een DBMO-contract aangaan: design, build, maintain en operate in één contract met een looptijd van 30 jaar.

Werkzaamheden opdrachtnemer

Twynstra Gudde was verantwoordelijk voor de programmering, de aanbesteding, de contractering en de verdere begeleiding van initiatief tot en met nazorg. In de voorbereiding is gesproken met alle stakeholders om de wensen en eisen helder te krijgen. In overleg met de gemeente is daarmee een budget bepaald. Het project is vervolgens Europees aanbesteed. Drie geselecteerde consortia hebben hun ideeën uitgewisseld met eindgebruikers, gemeente en experts. Na selectie kon het winnende consortium direct aan de slag met het uitwerken van het voorlopig ontwerp. Door deze aanpak is zeer efficiënt omgegaan met de tijd van alle betrokken partijen. Het initiatief is nog slechts één keer in het college besproken: bij het aangaan van het DBMO-contract.

Vanaf de initiatieffasen tot en met de periode van nazorg en de start-up van de beheerfase was Twynstra Gudde sparringpartner voor de interne projectleider van de gemeente. Daarbij werd kennis van complexe bouwprocessen gecombineerd met gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. De adviseurs dachten kritisch mee, coachten waar nodig en lieten vrij waar mogelijk. Op deze manier hebben de eindgebruikers veel inspraak, maar houdt de gemeente grip op de projectkaders.

Projectresultaat

Het ontwerp én de visie op het toekomstige gebruik waren belangrijke selectiecriteria. Het winnende consortium bleek in staat om binnen het meegegeven budget aanvullende wensen te realiseren. Er is niet gekozen voor de goedkoopste bouwoplossing, maar voor de oplossing met de hoogste kwaliteit over een termijn van dertig jaar. Financiële prikkels voor het consortium zijn ingebouwd door garantiestellingen vooraf en door het consortium bijvoorbeeld verantwoordelijk te maken voor het energieverbruik door middel van een zogenaamde energievolumegarantie. Dit betekent dat het consortium een garantie afgeeft voor het maximale energiegebruik van het gebouw. Bij overschrijding, moet het consortium dit zelf betalen.

Visie

Om de kennis en creativiteit van de markt maximaal te benutten en marktpartijen in staat te stellen de meeste toegevoegde waarde te leveren, is tijdens de Europese aanbestedingsprocedure een goede dialoog essentieel: een dialoog met de toekomstige gebruikers, de gemeente, de wijkraad en diverse experts. Het budget is een gegeven. Marktpartijen kunnen dus alleen op kwaliteit concurreren. Dat maakt een transparant proces mogelijk dat bij de inschrijvers het beste naar boven haalt.

Opdrachtgever

Gemeente Borne

Opdrachtnemer

Twynstra Gudde

Meer informatie

http://www.twynstragudde.nl/case/dbmo-contract-multifunctionele-accommodatie-borne
http://www.devesteborne.nl

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!