Gefaseerde vervangende nieuwbouw en renovatie Liemerije

Projectomschrijving

Liemerije is met zijn hoofdlocatie gelegen annex Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar. Qua installaties is het verpleeghuis verbonden met dit ziekenhuis, beide gebouwen stammen van eind jaren zeventig. De locatie omvatte bij aanvang van het project plaats voor 217 intramurale cliënten en 24 dagbehandelingscliënten. Met de renovatie is de capaciteit van het verpleeghuis uitgedund tot circa 150 intramurale plaatsen (pg, somatiek, palliatief), 24 dagbehandelingsplaatsen en een grote behandelafdeling (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie) voor reactiverings- en revalidatiecliënten.

Het project betreft de over tien jaar gefaseerde renovatie en vervangende nieuwbouw van alle bouwdelen en installaties, het voor zover mogelijk ‘los’ maken van het ziekenhuis van alle gebouwinstallaties en het geheel opnieuw inrichten van het omliggende terrein van ca. 7 ha.

Omschrijving werkzaamheden

Total Engineering voor de gefaseerde vervangende nieuwbouw en renovatie van de gehele locatie Zevenaar (voorheen Verpleeghuis Zevenaar, destijds onderdeel van Alysis). Het totaal vloeroppervlak dat gerenoveerd is en waarvoor vervangende nieuwbouw is gerealiseerd, bedraagt circa 14.000 m2 bvo.

BOB Advies heeft in dit complexe proces de directie van Liemerije en de bij het project betrokken medewerkers geadviseerd, en risicodragend de total engineering verzorgd. Onderdelen van de Total Engineering zijn geweest; het bouwprojectmanagement (alle regulier daaronder vallende werkzaamheden), de kostenbewaking, het architectonische, installatietechnische en constructieve ontwerp, bestekken, begeleiding prijsvorming door aanbesteding en directievoering. Medewerkers van Liemerije hebben toezicht verzorgd.

Opdrachtgever

Rijstate Arnhem (voorheen: Alysis Arnhem)

Opdrachtnemer

BOB Advies

Partners

Wiegerinck Architecten, Ingenieursbureau Linssen

Looptijd

Het project is media 2012 afgerond en opgeleverd

Projectomvang

20 miljoen

Bijzonderheden

Het project kan worden samengevat met de kernwoorden: Gefaseerde uitgevoering (tezamen één grootschalig project), voortgezet gebruik tijdens uitvoering met bijkomend patiëntrisico, complex, zeer hoge uitvoeringskwaliteit i.v.m. specifieke eisen voor ouderenhuisvesting, dynamisch, financieel en planningstechnisch uitdagend.

Overige informatie

Klik hier

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!