Sportcomplex Helsdingen

Slideshow
Projectomschrijving
Aanbesteden op TCO: duurzaam en gegarandeerd exploiteerbaar sportcomplex

Na een eerdere brand in het bestaande sportcomplex Helsdingen besloot de gemeente Vianen tot de bouw van een geheel nieuw sportcomplex bestaande uit een zwembad met een wedstrijd- en een instructiebassin en twee volwaardige sporthallen. Belangrijkste vragen van de gemeente waren:

  • Hoe zorgen we dat we binnen het beschikbare investeringsbudget maximale kwaliteit krijgen?
  • Hoe krijgen we maximaal grip op de exploitatiekosten als we zelf de exploitant van het zwembad worden?

Om de vragen van de gemeente te beantwoorden, is gekozen voor een aanbesteding waarin de volledige verantwoording voor alle kosten voor investering, onderhoud én energiegebruik gedurende 20 jaar bij de aanbieder zijn neergelegd. Een zogenaamd geïntegreerd contract dus met alleen de gebouw gebonden component van de exploitatie, samengevat als DBMO-light.

Tevens is er voor gekozen om in de vraagspecificatie voor het ontwerp (D), de realisatie (B), het onderhoud (M) en de energiegebruiken (O-light) alleen vereiste prestaties te benoemen en de aanbieder maximaal ruimte te geven om voor al die componenten eigen passende en door hem af te garanderen oplossingen aan te bieden. Het unieke van de aanbesteding is dat Gunning vond plaats in november 2012 met een uitermate tevreden en trotse opdrachtgever, zowel ten aanzien van het gelopen proces als het bereikte resultaat.

Resultaat

In augustus 2011 is gestart met het opstellen van de vraagspecificatie en voorbereiding van de aanbesteding. De gemeente is langzaam aan overtuigd geraakt van de zin van een aanbesteding op basis van kwaliteit en Total Cost of Ownership.

In januari 2012 is de aanbesteding gestart en in augustus 2012 heeft de gunning aan Vaessen Algemeen Bouwbedrijf plaats gevonden. De gemeente kon kiezen uit 5 aanbiedingen met een ijzersterk ontwerp wat betreft functionaliteit en exploiteerbaarheid.

De gemeente is uitermate enthousiast over de kwaliteit van de eindaanbieding die naar haar mening van veel hoger niveau is dan zij in een traditioneel proces had kunnen bereiken. Het sportcomplex is in mei 2014 opgeleverd.

Bijzonderheden

In de aanbesteding is, tot grote tevredenheid van opdrachtgever en aanbieders, gewerkt met een puur op functionele prestaties gebaseerde vraagspecificatie in combinatie met een beperkte mate van uitwerking van de aanbieding door de aanbieders. Dit om:

  • de kosten van het aanbieden en van de aanbesteding zelf zo laag mogelijk te houden
  • zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de aanbieders om met eigen oplossingen te komen
  • zoveel mogelijk ruimte voor het in samenwerking en binnen de contractkaders na gunning verder uitwerken van de aanbieding tot definitief ontwerp
Opdrachtgever

Gemeente Vianen

Opdrachtnemer

M3V Adviespartners

Partners

Inkoopbureau Midden Nederland

Looptijd

2011 - 2014

Projectomvang

Ca. 20 miljoen euro

Overige informatie

Voor in diverse vakbladen gepubliceerde artikelen over dit project zie:

Voor verdere informatie en contactgegevens: zie www.m3v.nl. Contactgegevens van Harry Vedder van M3V zijn vedder@m3v.nl en 06-29077222.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!