Stedelijke vernieuwing Den Helder, Zeestad

Slideshow
Projectomschrijving

De gemeente Den Helder, de provincie Noord‐Holland en de ministeries van VROM en Defensie hebben Zeestad CV/BV ingesteld. Zeestad heeft van de aandeelhouders de opdracht de stedelijke vernieuwing in Den Helder te ontwikkelen én uit te voeren.

Er wordt gewerkt in drie gebieden met ieder een eigen dynamiek en problematiek:

  • Het Stadshart
  • Stelling Den Helder
  • Nieuw Den Helder.

Binnen deze drie gebieden realiseert Zeestad meer dan dertig projecten. De projecten zijn verschillend van aard en omvang en zowel fysiek als sociaal.

Werkzaamheden

Projectmanagement projecten Stadshart (o.a. de voormalige Rijkswerf Willemsoord, een winkelhalter, woningbouw, verbetering van de openbare ruimte en particulier opdrachtgeverschap)

Opdrachtgever

Gemeente Den Helder, Provincie Noord‐Holland (verenigd in Zeestad CV‎)

Opdrachtnemer

AT Osborne

Partners

De gemeente Den Helder, de provincie Noord‐Holland en de ministeries van VROM en Defensie hebben Zeestad CV/BV ingesteld.

Looptijd

2010 - heden

Projectomvang

Jaarlijks circa 900 manuren.

Bijzonderheden

In een interactieve aanpak met belanghebbenden en belangstellenden is input verkregen voor het stedenbouwkundig plan van Willemsoord, een (rijks)monumentaal complex in het stadshart van Den Helder. Dit is vertaald in een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan, dat kansen biedt voor ondernemers en ontwikkelaars om initiatieven en ontwikkelingen op Willemsoord te ontplooien. De uitwerking zal per ontwikkelingsveld plaatsvinden binnen de vastgestelde cultuurhistorische kaders.

Meer weten?

www.zeestad.nl
Projectsheet AT Osborne

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!