Structuurvisie Eiland van Schalkwijk

Slideshow
Projectomschrijving

Het Eiland van Schalkwijk is een open en groen gebied ten zuiden van de kern van Houten en wordt ingesloten door het Amsterdam Rijnkanaal, de Lek en het Lekkanaal.

In de structuurvisie Randstad 2040 maakt het eiland onderdeel uit van een zoeklocatie voor nieuwe groen‐blauwe toplocaties. In het gebied komen recreatie, water, natuur & landschap, wonen & werken, landbouw en cultuurhistorie samen. Grootschalige woningbouw in dit gebied is van de baan.

Uitnodigingsplanologie
Het unieke van Het Eiland van Schalkwijk is dat er gekozen is voor uitnodigingsplanologie en een businesscase‐benadering. Er is een structuurvisie gemaakt waarbij particulieren worden uitgedaagd met initiatieven te komen. De initiatieven worden begeleid door een accounthoudersteam en (tussentijds) beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader. Naast duurzaamheid, landschappelijke inpassing moeten initiatieven een sluitende businesscase over de gehele looptijd hebben. Niet alleen realisatie, maar ook het lange termijn beheer moet geregeld zijn.

Werkzaamheden

Projectmanagement en procesmanagement, opstellen structuurvisie, beoordelingskader en – protocol en samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken publieke partijen.

Opdrachtgever

Gemeente Houten / Provincie Utrecht

Opdrachtnemer

AT Osborne

Partners

De gemeente, provincie en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Looptijd

5 jaar

Projectomvang
Bijzonderheden

Het Eiland van Schalkwijk is binnen Nederland één van de eerste grootschalige gebieden waar uitnodigingsplanologie concreet is vormgegeven. De provincie Utrecht heeft de aanpak als pilot opgenomen in de provinciale verordening. De publieke partijen werken nauw samen en zitten gezamenlijk in een accounthoudersteam dat initiatieven begeleidt en beoordeelt.

Meer weten?

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!