Verlegging en verbreding N201+

Slideshow
Projectomschrijving

De bestaande provinciale weg N201 is een van de drukste provinciale wegen van Nederland. Het bestaande tracé loopt dwars door de kernen van de dorpen Aalsmeer en Uithoorn.

Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied tussen de A4, de A9 en Amstelhoek te vergroten wordt door de Provincie Noord‐Holland de N201 verlegd, verbreed en worden nieuwe aansluitingen op de Rijkswegen A4 en A9 gerealiseerd. Een verbetering die van groot economisch belang is voor de regio met de aanwezigheid van bijvoorbeeld Mainport Schiphol en Flora Holland.

Onder leiding van de provincie Noord‐Holland realiseren de regionale partners het Masterplan N201+. Het Masterplan N201+ is een programma bestaande uit 7 afzonderlijke deelprojecten.
Een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de opgave is de openstelling van de Waterwolftunnel en de tweede fase van de omlegging Aalsmeer‐Uithoorn.

Werkzaamheden

Projectmanager bij het Masterplan N201+ was AT Osborne en leverde sinds 2001 op zowel programmaniveau als bij het grootste project binnen het programma diverse functionarissen.
Vanaf de definitiefase t/m de realisatiefase waren dat onder meer de projectdirecteuren, projectmanagers en diverse deskundigen. Tevens zijn diensten geleverd op het gebied van contractering en aanbesteding, financiën, risicomanagement, PPS en projectbeheersing.

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Opdrachtnemer

AT Osborne

Partners

In het N201+‐programma werken de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn samen met het Rijk, Stadsregio Amsterdam en Schiphol.

Looptijd

12 jaar

Projectomvang

De totale investeringssom voor het gehele Masterplan N201+ bedraagt ca. € 660 miljoen.

Meer weten?

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!