Dorpshuizen Badhoevedorp en Zwanenburg

Projectomschrijving
Badhoevedorp

De maximale levensduur van het huidige dorpshuis te Badhoevedorp, een semipermanent schoolgebouw, is bereikt. Ter vervanging van het huidige gebouw is een aantal jaar geleden gestart met de ontwikkeling van een veel groter complex. Toen die ontwikkeling financieel niet haalbaar bleek, is overgegaan tot de realisatie van een dorpshuis met een omvang ca. 2.050 m² b.v.o., wat vergelijkbaar is met de huidige situatie. Het nieuwe gebouw moet flexibel zijn in gebruik en zeer duurzaam worden vormgegeven (met een minimale GPR-score van 8).
In het gebouw komen een aantal specifieke ruimtes voor kinderopvang en peuterspeelplaats, een jongerenhuiskamer en een Centrum voor Jeugd en Gezin. De activiteitenruimtes bieden plek voor diverse sociaal-maatschappelijke organisaties, zoals een jeugdcircus en bridgeclubs. Om de participatie van de toekomstige gebruikers zo goed mogelijk te borgen is gekozen voor een traditionele contractvorm.

Zwanenburg

Met het project Hart van Zwanenburg wordt gewerkt aan een versterking van het centrum van het dorp. Het dorp Zwanenbrug is een kleine kern en ligt dicht bij de luchthaven Schiphol. Gestreefd wordt naar een levendig centrum, waarin het nieuwe Dorpshuis en Dorpsplein centraal staan. Voor de realisatie van het dorpshuis en dorpsplein wordt een forse subsidie verstrekt door de Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit maakt het mogelijk om de twee verouderde locaties en een kleine sportzaal te vervangen door een nieuw complex. In het nieuwe gebouw komen diverse activiteitenruimtes, een grote sporthal met tribune, bibliotheek en ondersteunende horeca. Het dorpshuis krijgt een omvang ca. 3.500 m² b.v.o. en wordt gebouwd in twee lagen. Er is extra geld uitgetrokken om een energiezuinig en duurzaam gebouw te realiseren, dat in de vorm van een revolving fund moet terugvloeien. Er is hier eveneens gekozen voor een traditionele contractvorm om de participatie van de toekomstige gebruikers zo goed mogelijk te borgen.

Resultaat

Door verschillende partijen met elkaar te verbinden en een soepel lopend proces te organiseren, is het gelukt om zowel bij het dorpshuis in Badhoevedorp als in Zwanenburg een goed functionerend gebouw te realiseren.

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

Opdrachtnemer

APPM

Partners

Stichting Leefomgeving Schiphol (subsidieverstrekker voor Hart van Zwanenburg)

Looptijd project

2011 - heden

Projectomvang

Dorpshuis te Badhoevedorp: € 3.600.000,- inclusief adviseurs
Hart van Zwanenburg: € 10.500.000,- (€ 6.400.000,- exclusief dorpsplein)

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u via de website van de gemeente Haarlemmermeer

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!