Bezettingsgraadmeting HAS, Den Bosch

Slideshow
Projectomschrijving

De HAS in Den Bosch is snel groeiend. Momenteel is het aantal ingeschreven studenten ca. 2.400, maar binnen afzienbare tijd verwacht de HAS te groeien naar 2.800 studenten. Dit zet het gebruik en de beschikbaarheid van de onderwijsruimten onder druk. De HAS heeft vanuit een standaard normering een berekening gemaakt die aangeeft dat er een substantiële uitbreiding nodig is. Dit plan is echter door het college van bestuur als te duur bevonden. Vandaar dat de HAS heeft gevraagd een onderzoek te doen naar het gebruik en eventuele optimalisaties van het gebruik van het huidige gebouw om zo te onderbouwen of uitbreiding wel noodzakelijk is.

Werkzaamheden

De eerste stap in dit onderzoek is een bezettings‐ en benuttingsgraadmeting van de onderwijsruimten. De uitkomsten van deze meting vormen belangrijke input voor de berekening of het huidige gebouw efficiënter ingezet kan worden en daarmee een uitbreiding wel of niet noodzakelijk is.

Opdrachtgever

HAS Hogeschool

Opdrachtnemer

AT Osborne

Looptijd

Begin 2013 tot medio 2013

Projectomvang

Niet bekend

Bijzonderheden

Bezetting ‐ en benuttingsmeting, onderzoek lestijdenschema, berekening uitbreidingsbehoefte en kostenraming

Aanvullende informatie

info@bouwregienetwerk.nl

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!