Ontwikkeling stationsgebied Utrecht

Slideshow
Projectomschrijving

De herontwikkeling van het stationsgebied Utrecht is één van de grootste en meest complexe projecten in Nederland van dit moment. Procap is sinds 2000 als opdrachtnemer onder- deel van de Projectorganisatie Stationsgebied (POS). Zij zijn als leidinggevende projectmanagers verantwoordelijk voor verschillende GWW-projecten, van initiatief tot en met uitvoering. Daarin zijn ze tevens verantwoordelijk voor de projectbeheersing, inclusief beheersing van planning, risico’s en scope.

Deelgebieden

In de rol van ‘integrale gebiedsmanager’ is Procap als projectmanager integraal verantwoordelijk voor drie van de vijf deelgebieden in het Stationsgebied (uitvoering 2010 - 2020):

 • Herontwikkeling Westzijde Station (werk circa €100 mln.), bestaande uit o.a. de herinrichting van het Jaarbeursplein met onderliggende parkeergarage (door middel van BIM), het Forum (waaronder een expeditiestraat, een HOV-baan), Stationsplein West (fietsenstalling met 4200 plekken), delen van de nieuwe HOV-baan (tram en bus) inclusief HOV-viaduct, een nieuw busstation met toeleidende routes, de herinrichting van (delen van) belangrijke routes naar de stad en de sloop van verschillende opstallen.
 • Herontwikkeling Spoorzone-oost (werk circa €200 mln.), bestaande uit o.a. herinrichting Stationsplein-oost (incl. fietsenstalling met 12.500 plekken), openbare ruimte Stationsallee, HOV-baan (tram en bus) oostzijde, expeditie Hoog Catharijne, het station en Noordgebouw. Daarnaast verantwoordelijk voor baseline beheer d.m.v BIM, planning en fasering van private ontwikkelingen, zoals Noordgebouw, Zuidgebouw en delen van de herontwikkeling van hoog Catharijne.
 • Herontwikkeling Catharijnesingel Midden en Zuid (werk circa €40 mln.), waaronder verleggen diepriool, Mariaplaatsbrug, Vredenburgplein, afstemming met diverse projecten van Corio (Vredenburg, parkeergarage, Poortgebouw) en gemeentelijk vastgoed (Muziekpaleis).
Werkzaamheden

Het integrale projectmanagement dat zij voeren omvat:

 • het vormen van en leiding geven aan diverse project- en ontwerpteams;
 • projectmanagement deelgebieden, waaronder scope-, planning-, risico- en kwaliteitsmanagement;
 • financieel management, waaronder budgetteren en rapporteren aan MT en bestuur;
 • verantwoordelijkheid voor projectbeheersing (incl. financiële administratie en capaciteit team);
 • initiatief nemen, aansturen en begeleiden van diverse ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen, WABO-vergunningen)
 • opdrachtgever voor diverse uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het ontwikkelen en uitwerken van contractstrategieën, en het aansturen van contractmanagementteams voor zowel D&C als UAV contracten;
 • afstemmen met omgevingspartijen over ontwerpen, procedures (gezamenlijke bestemmingsplantrajecten, besluitvormingsprocessen), planning, fasering, en uitvoeringscontracten;
 • voorbereiden en leveren van informatie aan de managementcyclus (bestuursrapportages);
 • voorbereiden en organiseren van bestuurlijke besluitvormingstrajecten, (B&W en raad) en bestuurlijke afstemming (Bestuursregio Utrecht);
 • voorbereiden en organiseren van privaatrechtelijke overeenkomsten met de partners en overige partijen in het Stationsgebied (zoals Prorail, NS, Corio, Rabobank en de Jaarbeurs Utrecht)
 • voorbereiden en organiseren van participatietrajecten, van inspraakavonden tot coproductie met bewoners (Lombokplein, Westpleintunnel).

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht, Projectorganisatie Stationsgebied (POS)

Opdrachtnemer

Procap

Partners

n.v.t.

Looptijd

2010 - heden (uitvoering tot 2020)

Projectomvang

€ 340 miljoen

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!