Spoortunnel Delft

Projectomschrijving

Het project spoorzone Delft is vol in uitvoering. In de aanloop naar de uitvoering zijn in de afgelopen jaren veel expliciete en impliciete beslissingen genomen, waarvan de effecten voor iedereen die aan het project werkt nog dagelijks merkbaar zijn. Voor diegenen die binnen ProRail in deze fase bij het project betrokken raken, is het prettig om meer achtergronden te weten van de genomen beslissingen.

Deze beslissingen zijn door Procap in kaart gebracht als een ‘alternatief overdrachtsdossier’ voor de nieuwe projectdirecteur van Spoortunnel Delft. Met het overdrachtsdossier moet enerzijds kennis worden overgedragen en anderzijds moet het bijdragen aan het leren van opgedane ervaringen en het vergoten van het draagvlak bij projectmedewerkers voor de situatie waarin het project zich bevind.

Er vonden interviews plaats met een aantal direct betrokkenen (sleutelfiguren) bij het project. In deze interviews is besproken wat de meest kenmerkende beslissingen zijn geweest in het project. Het doel van de gesprekken is te achterhalen wat de context ten tijde van de beslissing was (wat was de aanleiding voor het besluit, betrokkenen, beweegredenen, etc.), welke keuzemogelijkheden er waren, welke afwegingen zijn gemaakt, welke argumenten tot het besluit hebben geleid en wat vervolgens het effect van het besluit is geweest. Hierbij ligt de focus vooral op het achterhalen en vastleggen van de ‘feiten’.

Resultaat

Het eind product was een beknopte rapportage met de 18 besluiten, die door de geïnterviewden als ‘kenmerkend’ zijn ervaren. De besluiten zijn in chronologische volgorde gepresenteerd: eerst is de context beschreven, dan het besluit en vervolgens de effecten van dat besluit.
Daarnaast hebben de interviews en rapportage bijgedragen aan kennisoverdracht naar de nieuwe projectdirecteur, kennisoverdracht binnen ProRail en bewustwording bij projectmedewerkers.

Opdrachtgever

ProRail

Opdrachtnemer

Procap

Partners

n.v.t.

Looptijd

6 maanden, 2012

Projectomvang

n.v.t.

Aanvullende informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jacqueline van Gils (030-2808000) of via e-mail vangils@procap.nl

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!