Strategisch Vastgoedplan Tragel Zorg

Slideshow
Projectomschrijving

Tragel Zorg biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Tragel was op zoek naar een compleet vastgoedplan waarin, naast de besliskaders waartegen nieuwe huisvestingsbeslissingen kunnen worden gewogen, ook de bestaande portefeuille langs de meetlat werd gelegd. Het Strategisch Vastgoed Plan is medio 2013 afgerond en opgeleverd.

Werkzaamheden

Na een complete functionele en financiële inventarisatie van al het bestaande vastgoed (circa 80 gebouwen, deels op een semi-open instellingsterrein en deels daarbuiten, is overgegaan tot het vaststellen van het “ideaalplaatje”. Dit is gebeurd in overleg met de beslissers binnen de organisatie. In korte sessies met de verantwoordelijken voor vastgoed enerzijds en de zorg anderzijds is zo tot een praktisch referentiekader gekomen waaraan idealiter het vastgoed zou moeten voldoen.

Vervolgens is een scorekaart ontwikkeld waaruit blijkt welke gebouwen als eerste aangepakt zouden moeten worden. Ook kunnen nieuwe initiatieven op de scorekaart worden toegevoegd en ontstaat in één oogopslag een inzicht in de totale vastgoedportefeuille.

Opdrachtgever

Tragel Zorg, Terneuzen

Opdrachtnemer

BOB Advies

Partners

n.v.t.

Looptijd

Lopend

Projectomvang

Op basis van bestede uren

Bijzonderheden

Een vastgoedplan is altijd een coproductie van opdrachtgever en adviesbureau. Door de intensieve samenwerking en de ontwikkeling van het plan samen met niet alleen de bestuurder maar juist ook de verantwoordelijken in het veld, is een breed gedragen document ontstaan. Door halfjaarlijks het plan door te lopen en te updaten is de toekomst van het vastgoed goed in beeld.

Aanvullende informatie

Klik hier

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!