Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Slideshow
Projectomschrijving

In 2012 heeft BOB Advies voor Erasmus MC te Rotterdam de directie gevoerd over de ruwbouw van een zeer complexe, uitgebreide verbouw tot een laboratorium dat aan de allerstrengste veiligheidseisen gaat voldoen. Het project is technisch zeer complex door de zeer strenge eisen met betrekking tot de drukhiërarchie en als uitvloeisel daarvan de luchtdichtheid van (bestaande) wanden en ruimtes. Commissioning en validatie hebben in dit GMP-project de grootste aandacht gehad.

Als onafhankelijk directievoerder, is BOB Advies kritisch richting bouwer en installateur. Maar waar nodig, ook kritisch richting de betrokken architect en de installatieadviseur. Voorop staat dat bewerkstelligd wordt dat door alle betrokkenen optimaal samen gewerkt wordt.

Werkzaamheden

De opdrachtnemer heeft de hoofddirectie gevoerd over de ruwbouw, een complexe en zeer uitgebreide aanpassing van een bouwlaag in bestaande hoogbouw. Onderdeel van de werkzaamheden zijn geweest dat de verdiepingshoogten zijn aangepast en de bestaande gevel luchtdicht zijn gemaakt.

De opdrachtnemer stond als hoofddirectievoerder boven de architect en installatie-adviseur, die in detail de bouw- en installatiewerkzaamheden begeleidden. Hierdoor was men in staat in staat de hoofdlijnen wat betreft kwaliteit, planning en kosten te bewaken, en daarover als adviseur met de opdrachtgever te sparren.

Opdrachtgever

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Opdrachtnemer

BOB Advies

Partners

n.v.t.

Looptijd
Projectomvang

Circa € 5 miljoen incl. btw bedragen

Bijzonderheden

Het project kan worden samengevat als constructief en qua bouwlogistiek zeer complex. Daarnaast kon op kwaliteit van het werk geen enkele concessie gedaan worden, omdat deze mede bepalend is voor succesvolle validatie na afronding werkzaamheden.

Aanvullende informatie

Via deze link.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!