Over BouwregieNetwerk

Robuust projectmanagement bij bouwprojecten is belangrijker dan ooit tevoren. Het huidige economische klimaat zorgt ervoor dat middelen schaarser zijn, vraagstukken ingewikkelder worden en een andere mindset vereist is om projecten van de grond te krijgen. Duurzaamheidsambities dicteren daarbij een noodzaak voor effectiviteit en flexibiliteit. Opdrachten komen pas na zorgvuldige afweging tot stand en opdrachtgevers willen vervolgens de beste fysieke oplossingen om hun strategische missies te realiseren.

Professioneel opdrachtgeverschap en vernieuwing in de bouw zijn dan ook geen luxe meer, maar een noodzakelijkheid. Niemand zal het daarmee oneens zijn, maar de praktijk leert dat dit nog geen kwestie van ‘zo gezegd-zo gedaan’ is. Gerenommeerde spelers op het gebied van strategisch project- (en proces-) management –zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers- delen daarom hun ervaringen en kennis via BouwRegieNetwerk (BRN).

Actuele thema’s (deels gerelateerd) binnen BRN zijn:
 • Hoe kennis en ervaring inzetten om begrippen als partnerships en resultaatverantwoordelijkheid naar opdrachtgevers daadwerkelijk betekenisvol te maken? Welke andere ‘verdienmodellen’ voor opdrachtgevers en -nemers?
 • Hoe omgaan met andere risicoverdelingen en voorkomen dat ergens ‘perverse situaties’ ontstaan?
 • Hoe ketenverlenging aan de voorkant en/of achterkant goed inhoud geven en organiseren?
 • Hoe integraliteit van oplossingen handen en voeten te geven? Hoe hierbij de vereiste (nieuwe vormen van) samenwerking adequaat gaan organiseren?
 • Hoe de beweging maken van ‘het wat’ naar ‘het hoe’? M.a.w. plannen echt maken vanuit het strategische perspectief van de opdrachtgever: wat zijn haar doelen en welke fysieke omgeving is ervoor nodig om deze te behalen?
 • De projectmanagementbureaus als initiatiefnemer i.p.v. adviseur: hoe hier als partijen inhoud aan geven?
 • Projectmanagement bureaus en nieuwe tooling, data en ander instrumentarium: wat zijn de laatste ontwikkelingen?
BouwregieNetwerk.nl is een onafhankelijk netwerk met partners van de meest vooraanstaande projectmanagementbureaus in Nederland.

De partijen aangesloten bij het BouwregieNetwerk hebben hiertoe een aantal concrete uitgangspunten en gedragsregels vastgelegd. Aan de hand van de formulering van deze gedragscode committeren zij zich aan kwalitatief hoogwaardig projectmanagement. Hoe doen ze dat?

BouwregieNetwerk projectmanagementbureaus …
 • zijn volstrekt onafhankelijk;
 • weten bij advies en projectmanagement de juiste balans te houden tussen de
  belangen en doelen van de opdrachtgever en het realiseren van de wensen en behoeften van de eindgebruiker.
 • via inhoudelijkheid en een strak geregisseerd proces wordt het meest duurzame resultaat bereikt;
 • zijn robuust en bieden zekerheid. Het zijn gerenommeerde organisaties met aantoonbare jarenlange ervaring in zowel de diepte als de breedte. Hierdoor zijn ze in staat een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de projecten door het inzetten van deze ervaring. Tevens zorgt het ‘vier ogen principe’ waarbij altijd meer dan één persoon bij een project betrokken is, voor een transparante werkwijze en een adequate verzekering;
 • lopen voorop in kennis en ontwikkeling. De betrokken bureaus zijn aantoonbaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of zelf toonaangevend, niet alleen op deelgebieden maar ook in de breedte (interdisciplinariteit). Men investeert voortdurend in kennisdeling tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en collegabureaus;
 • hebben aantoonbaar meerwaarde. Deze meerwaarde is niet gemeten in uren en tarieven, maar in de verhouding kwaliteit, proces en (eind)resultaten.
Contact

Op onderstaand adres is het Netwerk te bereiken voor elke vraag welke u heeft op het gebied van strategisch projectmanagement in de bouw- en vastgoedsector. Het bedrijfsbureau ondersteunt (potentiële) gebruikers met gratis, concrete informatie plus opstarthulp.

BouwregieNetwerk.nl
Driebergseweg 2
3708 JB Zeist
Postbus 54
3700 AB ZEIST
Telefoon: 030- 303 97 62
www.BouwregieNetwerk.nl
info@BouwregieNetwerk.nl

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!