Masterclass Herbestemmen Erfgoed - In combinatie met praktijkcases en excursies

Leegstand binnen erfgoed is voor veel Nederlandse gemeenten al jaren een uitdaging. Tijden veranderen en ook bij speciale gebouwen als kerken, kloostergebouwen en fabrieken doet zich leegstand voor. De waarde van gebie- den en bijbehorende objecten kunnen hierdoor sterk verminderen. Maar: bekijk deze leegstand eens als een ‘kans’. Er ontstaat immers ruimte in de stad en omgeving. Ruimte voor nieuwe, alternatieve functies en aantrekkelijke woon-en werkgebieden met dito voorzieningen. Hoe gaat u de mogelijkheden van leegstaande erfgoed - kerken, kloosters en fabrieken gebouwen effectief benutten? Hoe bepaalt u waar de kansen liggen en de haalbaarheid van een project?

In 2018 organiseert het BouwRegieNetwerk in samenwerking met APPM, ESCoNetwerk, het Transformatorhuis en PPS Netwerk Nederland een masterclass rondom het thema ‘herbestemming van erfgoed opdat partijen (o.a. gemeenten, provincies, eigenaren, etc.) actief kennis en ervaringen vanuit de theorie en praktijk met elkaar kunnen delen. Op deze wijze kunnen versnellingen worden gerealiseerd in de transformatie en herbestemming van erfgoed. Deelnemers maken binnen dit traject kennis met de belangrijkste uitdagingen en vraagstukken met ruimte voor het inbrengen van eigen cases en samen met andere deelnemers, ondersteund door experts, de diepte in te duiken.

We gaan o.a. in op:

  • Hoe u van transformatieambities naar gedragen plannen komt
  • Hoe u tot een succesvolle uitrol komt van uw plannen
  • Transformatie van erfgoed en monumenten
  • Het selecteren van de juiste samenwerkingspartners
  • Excursies: Industrieel, militair en religieus erfgoed
  • Bespreking praktijkvoorbeelden en business-cases

Programma en aanmelden
(Klik hier) voor aanmelding of door contact op te nemen met secretariaat@bouwregienetwerk.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!