Maatschappelijk Verantwoord (Europees) Aanbesteden

Sinds 1 januari 2011 zijn gemeenten en woningcorporaties verplicht de realisatie van maatschappelijk vastgoed Europees aan te besteden. Europees aanbesteden zal opdrachtgevers (o.a. gemeenten, provincies, woningcorporaties, etc.) circa 30 miljoen euro per jaar extra kosten (Aedes). Daarnaast heerst er de vrees dat dit eveneens een beperking zal vormen op de innovatiekracht bij het inkopen van werken, diensten of leveringen.

De toenemende mate van complexiteit van opgaves maken het tot een noodzaak voor opdrachtgevende partijen om zich de kunst van maatschappelijk verantwoord aanbesteden in sneltempo ‘eigen’ te maken om verspilling in geld en innovatie te voorkomen. Hierbij is de uitdaging voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om aan de voorkant extra na te denken over de vereiste aspecten van een opgave die tot de noodzakelijke optimalisatie van projectresultaten zullen leiden.

Hoe maakt u uw opgave toekomstbestendig en integraal aanbestedingsklaar (voorbereiding van uitvraag)? Hoe geven we hier samen invulling aan om aldus maximale maatschappelijk waarde te creëren? Is er verandering nodig en zo ja, welke?

Daarover organiseert BouwRegieNetwerk in samenwerking met Kleissen, etc. op 27-9-2018 een seminar in Duiven. Aan de hand van leerzame praktijkvoorbeelden en interactieve, pragmastiche workshops pakken we het thema ‘Maatschappelijk Verantwoord (Europees) Aanbesteden’ bij de kop vast. Praktijkdeskundigen komen tijdens dit seminar samen om de cruciale facetten van effectief aanbesteden/selecteren in dynamische omgevingen toe te lichten en ‘best practices’ uit te wisselen.

Programma en aanmelden
Aanmelden en/of op de hoogte blijven?

U kunt zich aanmelden via het programma KLIK HIER of door een e-mail te sturen aan: secretariaat@bouwregienetwerk.nl

De Meet-Ups zijn gratis voor de doelgroep als genoemd in de aankondiging en voor deelnemers van BouwRegieNetwerk.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!