Maatschappelijk Verantwoord (Europees) Aanbesteden

Publiek rechtelijke instellingen zijn verplicht de realisatie van maatschappelijk vastgoed (Europees) aan te besteden. Volgens Aedes gaat Europees aanbesteden circa 30 miljoen euro per jaar extra kosten voor corporatieland. Tevens leeft de zorg dat de aanbestedingswet een beperking vormt voor het realiseren van inkoopdoelstellingen en dat zullen maatschappelijke lasten oplopen.

De toenemende mate van complexiteit van opgaves maken het tot een noodzaak voor opdrachtgevende partijen om zich de kunst van maatschappelijk verantwoord aanbesteden in snel tempo ‘eigen’ te maken om verspilling in geld en innovatie te voorkomen. Hierbij is de uitdaging voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om aan de voorkant extra na te denken over de vereiste aspecten van een opgave die tot de noodzakelijke optimalisatie van projectresultaten zullen leiden.

Hoe maakt u uw opgave toekomstbestendig en integraal aanbestedingsklaar (voorbereiding van uitvraag)? Hoe geven we hier samen invulling aan om aldus maximale maatschappelijk waarde te creëren? Is er verandering nodig en zo ja, welke?

Daarover organiseert BouwRegieNetwerk in samenwerking met o.a. Kleissen, Alliander en Damsté op 31-10-2018 een seminar in de Circulaire Herhuisvesting van Liander te Duiven. Aan de hand van leerzame praktijkvoorbeelden en een interactieve workshop pakken we het thema ‘Maatschappelijk Verantwoord (Europees) Aanbesteden’bij de kop vast.

Programma en aanmelden
Aanmelden en/of op de hoogte blijven?

U kunt zich aanmelden via het programma klik daarvoor ==> HIER of door een e-mail te sturen aan: secretariaat@bouwregienetwerk.nl

De Meet-Ups zijn gratis voor de doelgroep als genoemd in de aankondiging en voor deelnemers van BouwRegieNetwerk.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!