Klimaatadaptatie in Actie

Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van ons leefgebied is een van de grootste uitdagingen van de samenleving op mondiaal en lokaal niveau. De noodzaak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat is omvangrijk en zal de komende jaren enkel toenemen. Door samen werk te maken van klimaatadaptatie vergroot men de innovatiekracht en het aanpassingsvermogen om leefgebieden veiliger te maken. Menig recente wereldwijde klimaatafspraken (o.a. het Parijs-klimaatakkoord, het Sustainable Development Goals etc.) zijn daar voorbeelden van.

Ten behoeve van klimaatadaptatie hebben Waterschappen, Gemeentes, Provincies en het Rijk doorgaans per Veiligheidsregio een watermanagementplan. Echter, door een gebrek aan coherentie tussen de partijen (o.a. Waterschappen, gemeenten, beleidmakers, beleiduitvoerders etc.) staan visie en implementatie vaak nogal uit elkaar waardoor de functionaliteit van menig waterplan suboptimaal blijft c.q. slechts suboptimale waarde/efficiency verbeteringen gerealiseerd worden.

Voor effectieve “Klimaatadaptatie in Actie“ is het naast de louter visiegerichte en technische benadering nodig de samenwerking tussen alle partijen goed op orde te hebben ten einde daadwerkelijk goed tot implementatie te komen. Het gaat hierbij vooral om de organisatieveranderingen die essentieel zijn aan de kant van alle stakeholders (o.a. bestuurders, beleidsmakers, beleidsuitvoerders etc.).

Hoe zet je op ‘slimme’ wijze waterplannen om in de praktijk zodat visie en implementatie nauwer op elkaar aansluiten: niet alleen bij de start maar ook in de uitvoeringsfase?

Tijdens de BouwRegieNetwerk Meet-up “Klimaatadaptatie in Actie” komen praktijkdeskundigen uit de watersector samen om de cruciale facetten van effectieve samenwerking in het realiseren van waterveilig in dynamische omgevingen toe te lichten en uit te wisselen.

Zodra er meer informatie beschikbaar is over het programma van deze BRN Meet-Up, worden de details via deze pagina bekendgemaakt.

Aanmelden en/of op de hoogte blijven?:

U kunt zich aanmelden via deze link of door een e-mail te sturen aan: secretariaat@bouwregienetwerk.nl.

De Meet-Ups zijn gratis voor de doelgroep als genoemd in de aankondiging en voor deelnemers van BouwRegieNetwerk.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!