Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten zijn er in Nederland? Projecten Databank

Loopstromen in gebouwen organiseren: verplaats je in ‘de wereld en positie van je bezoeker’

Het begrijpen van de psychologie van de mens en de processen die plaatsvinden in een gebouw spelen een belangrijke rol in hoe je de ruimte inricht en loopstromen organiseert. Houd daarbij vooral rekening met elementen zoals de emotionele en cognitieve beleving van de ruimte en de handelingen die in verschillende fases/stadia van een bezoek verricht moeten worden.

Dat was de conclusie van het BouwRegieNetwerk seminar ‘Loopstromen in Gebouwen’ georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Leiden, Royal HaskoningDHV, Prorail en Reframing Studio op 28 september 2017 bij het UMC Utrecht, waar 30 partijen samenkwamen om ‘best practices en lessons learned’ te delen rondom het vraagstuk: “Hoe organiseer ik loopstromen in mijn gebouw?.” Klik hier voor het programma.

Aanwezig waren o.a.: Leiden University, UMC Utrecht, Summa College, Gemeente Deventer
ZorgSaam ZorgSupport, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ProRail, Royal HaskoningDHV , Reframing Studio, etc..

Het seminar ging o.a. in op de volgende vragen:
- Hoe richt ik de loopstromen in mijn gebouw logisch in?
- Hoe zorg ik ervoor dat bezoekers makkelijk hun weg vinden met een overzichtelijke routing, geleiding en bewegwijzering?
- Hoe pas ik loopstroomtheorieën toe in de praktijk?
- Wat voor services bied je bezoekers aan en in welk stadium van het bezoek doe je dat?
- Hoe zit het met gemengde stromen van voetgangers en fietsers?

De belangrijkste conclusies die uit de sessie naar voren kwamen zijn o.a.:

- Begrijp de psychologie van je bezoekers: Het begrijpen van de psychologie van de mens speelt een belangrijke rol in hoe je een ruimte c.q. gebouw inricht. Houd daarbij rekening met elementen zoals de emotionele staat en cognitieve beleving van de ruimte.

- Organiseer de loopstromen met oog voor factoren die de bezoeker een gevoel van privacy, zekerheid, veiligheid (snelheid en gemak) en rust geven. Dit zijn bepalende factoren die de wijze waarop de ruimte binnen het gebouw en de daarin aangeboden informatie en services worden ervaren door de bezoekers.

- Verplaats je in de ‘staat’ van de bezoekers: zo is het van essentieel belang dat je rekening houdt met specifieke stijgpunten (in- en uitstroom), de processen die binnen de ruimte en/of omgeving plaatsvinden, het gevoel van overzicht en de voorspelbaarheid (voldoen aan het verwachtingspatroon) van gebeurtenissen binnen het gebouw. Zo heeft een bezoeker van een ziekenhuis op basis van zijn/haar staat van zijn een andere perspectief en beleving van de ruimte dan de bezoeker van een concertgebouw. Met overzicht en voorspelbaarheid in wat om de bezoeker heen gebeurt (o.a. aangeboden diensten, informatie, etc.) geef je hem/haar een gevoel van controle, wat vervolgens rust in het gedrag en handeling creëert.

- Houd rekening met wettelijke normen: combineer comfort en veiligheid rekening houdend met de wettelijke normen (vb. bezoekers moeten weten waar ze naar toe moeten bewegen, zorg voor zo min mogelijk obstakels, bepaal de loopstroom op basis van het aantal bezoekers, etc.).

- Ontwikkel een visie op informatievoorziening: een visie op informatievoorziening zorgt voor een integrale aanpak op het onderwerp informatie en vergroot daarmee de visuele rust, samenhang en hiërarchie van informatie in ruimtes en omgevingen. Zo kunnen de verschillende partijen die binnen een omgeving actief zijn, één gemeenschappelijke taal spreken.

- Plaats informatie daar waar het gezien wordt: bezoekers hebben voorkeuren voor de richting waar de aandacht naartoe gaat. Plaats informatie dus daar waar het gezien wordt. Zo is het plaatsen van informatie op grondoppervlaktes minder effectief als veelal verondersteld wordt.

- Innoveer met metingen: meet en evalueer de effectiviteit van de loopstromen en integreer de opgedane kennis.

Deelnemers aan de bijeenkomst wensen reeds een vervolg via verdiepingsbijeenkomsten. Ook iets voor u? Meld u aan.

Deelnemers aan de bijeenkomst ontvingen een bundeling van alle presentaties. In de evaluatie van deze bijeenkomst hebben deelnemers aangegeven behoefte te hebben aan vervolgbijeenkomsten ter verdieping van de onderstaande thema’s:

- Hoe optimaal om te gaan met tijdelijke situaties (die vaak langer duren dan voorzien).
- Workshop ‘beïnvloeden’ van loopstromen aan de hand van onderzoeken die het menselijk gedrag verklaren.
- Hoe de stad weer terug te geven aan de voetganger.
- Locatie-demonstratie- bezoek van loopstromen in de praktijk.
- Loopstroom casusbehandeling

Meedoen aan deze verdiepingen: meld je (gratis) aan!

Meer informatie
Hebt u interesse in of vragen met betrekking tot dit onderwerp en/of de bijeenkomst? Neemt u gerust contact met ons op. Tevens nodigen wij u uit zich aan te melden voor de verdiepingsbijeenkomsten over dit onderwerp. Meer informatie vindt u in de activiteitenagenda op BouwRegieNetwerk.nl of stuur een e-mailbericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl.

BouwRegieNetwerk 28 september 2017

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!