Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten zijn er in Nederland? Projecten Databank

“Energietransitie: techniek is niet het probleem, maar wel de mate waarin wij in staat zijn maatschappelijk door te pakken”

Een aardgasvrij Nederland, dat is waar we naartoe willen. Zo kunnen we immers voldoen aan klimaatdoelstellingen en lossen we - hopelijk - de problematiek van ‘Groningen’ op. Maar hoe gaan we dit aanpakken? En welke uitdagingen staan ons te wachten in de energietransitie?BouwRegieNetwerk sprak met Anke Lodder en Marc Jager, werkzaam op het gebied van de duurzame energietransitie bij Royal HaskoningDHV.

Veel mensen hebben het over een ’gasloos’ Nederland. Is het überhaupt mogelijk om ‘gasloos’ te leven?
Marc: “Allereerst wil ik graag een onderscheid maken tussen gasloos en aardgasloos. Gasloos is niet wat we willen bereiken. We willen van het aardgas af, omdat het een fossiel gas is dat leidt tot CO2-uitstoot en daarmee bijdraagt aan de klimaatverandering. Daarnaast zijn we nu grotendeels afhankelijk van aardgas uit Groningen, maar die kraan gaat dicht. Om dit te bereiken kunnen we wel degelijk gebruik maken van gassen, maar dan van niet-fossiele, zoals biogas en waterstofgas. Het zou onmogelijk zijn om als samenleving te functioneren als alle gassen verdwijnen, het zijn namelijk ook grondstoffen voor de chemie. Die opgave moeten we dus niet willen aangaan met elkaar.”

“Aardgas is wel het meest voorkomende gas en in mijn optiek moeten we ‘aardgasloos’ kunnen bewerkstelligen, hoewel ook daar discussies over gaande zijn. Een aardgasloze samenleving zou uiteindelijk moeten kunnen, maar dan moeten we nu wel flink inzetten op CO2-neutrale gassen, zoals biogas of groene waterstof.”

Waarom willen en moeten we afscheid nemen van het aardgas?
Marc: “Parijs zegt dat de CO2-uitstoot zo snel mogelijk moet worden weggenomen, maar tegelijkertijd is er behoefte aan energie. Voldoende duurzame bronnen hebben we pas op de langere termijn. Het beleid in Nederland is dan ook dat we eerst zoveel mogelijk energie moeten besparen en daarnaast zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Tot we die hebben blijft er een energievraag over, daarvoor moeten we zo schoon mogelijke fossiele energie inzetten. Aardgascentrales kun je relatief makkelijk ‘aan’ en ‘uit’ zetten. Het is dan ook een mooi middel om de energievraag op te vangen wanneer er bijvoorbeeld niet genoeg zonne-energie is. Dat aardgas moeten we niet meer uit Groningen halen, maar gaan importeren uit bijvoorbeeld Noorwegen.”

Anke: “De haast die we in Nederland hebben met het aardgasloos maken, heeft vooral te maken met de aardgasproblematiek in Groningen. Het is heel logisch en goed dat die winning stopgezet gaat worden. Maar dat betekent voor nu nog geen volledig afscheid van het aardgas in Nederland, omdat we nog niet op alle vlakken de overstap naar duurzame, niet-fossiele alternatieven kunnen maken. Met een alles-of-niets aanpak krijgen we geen goede energietransitie. Buiten kijf staat natuurlijk dat we op termijn van het aardgas af moeten: de CO2-uitstoot moet echt omlaag én de fossiele brandstof gaat een keer opraken.”

In andere landen wordt aardgas nog steeds als een van de meest ‘groene’energiebronnen bestempeld, hoe verklaar jij het verschil in houding met Nederland?
Anke: “In landen als Duitsland wordt nog veel gebruik gemaakt van energiebronnen zoals bruinkool en steenkool. Dit is aanmerkelijk vervuilender en stoot meer CO2 uit dan aardgas en daarom is in deze landen aardgas zo gek nog niet. Maar zoals gezegd kan ook in Nederland aardgas niet 1,2,3 helemaal vervangen worden door duurzamere bronnen.”

Het complete interview lezen? Klik >> hier

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!