Diensten

De gratis dienstverlening van BouwregieNetwerk.nl is er op gericht projectontwikkeling in Nederland te stimuleren door voor de opdrachtgevers risico’s te verminderen door middel van het onderling actief uitwisselen van projectervaringen en -kennis.

De primaire scope van BouwregieNetwerk.nl is om opdrachtgevers te helpen om ook in de huidige tijd (ver)bouwprojecten op te blijven starten door middel van het delen van kennis en ervaringen onder collega opdrachtgevers /eigenaren/ gebruikers zoals:

 • Eigenaren/gebruikers
 • (De)centrale overheden
 • Rijksgebouwendienst, RWS, Provincies, Gemeenten, etc.
 • (Semi)publieke partijen/ ZBO’s
 • Maatschappelijk vastgoed: Zorg, Onderwijs, etc.
 • Private partijen: Kantoren, fabrieken/industrie, etc.
 • Woningcorporaties
 • Beleggers
 • Financiers
 • Andere belanghebbenden (bij bijv. ruimtelijke projecten)

Het gaat bij de dienstverlening er vooral om partijen te helpen bij de identificatie van kansen en het verlenen van opstarthulp. Daarna treedt het Netwerk terug; zij is verder geen partij bij uitvoering noch in deze eerste fase van kansenbepalingen: alle dienstverlening van het Netwerk is gratis voor de gebruikers.

Onafhankelijke informatie-voorziening geschiedt door gevalideerde en georganiseerde informatie aan te bieden en partijen aan tafel uit te nodigen via ondermeer:

 • Case studies + onderzoek
 • BouwregieNetwerk.nl WebTV
 • Matching services (partijen actief koppelen)
 • Nieuwsbrieven
 • Opleidingstrajecten
 • Projecten dBase
 • Quick Scans op locatie
 • Seminars en andere bijeenkomsten
 • Website met gevalideerde en georganiseerde kennis

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!