Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten zijn er in Nederland? Projecten Databank

School te klein? Echt niet! Uw school is veel groter dan u denkt! 24 juni 2015

Theoretisch volume versus praktisch gebruik: Hoe kunt u optimaal ruimte benutten zonder ‘af te knijpen’?

Een groot gedeelte van de tijd staan veel lokalen in scholen leeg, terwijl onderwijsorganisaties op piekmomenten juist merken ruimte tekort te komen. Herkent u dit? Het blijkt voor veel facilitair- en vastgoedmanagers altijd weer een grote uitdaging om vraag en aanbod van onderwijsruimten goed op elkaar af te stemmen. Zit u nu te ruim of misschien toch te krap? Dit seminar geeft inzicht in nieuwe manieren om maximaal rendement uit uw huisvesting te halen.

Het antwoord op bovenstaande vragen heeft grote consequenties op zowel organisatorisch, financieel als onderwijskundig gebied. Vaak spelen binnen onderwijsorganisaties daarnaast verschillende belangen; de roostermakers willen invulling geven aan de wensen van docenten, docenten willen werken wanneer dit hen het beste uitkomt, de bestuurder wil niet meer geld in huisvesting steken dan nodig en de facilitair medewerker wil de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken en aan ruimtenormen voldoen. Hoe te komen tot een oplossing die rekening houdt met al deze verschillende belangen?

Meten is weten! Dat is de basis voor de oplossing van de uitdaging rondom ruimtegebruik. Vaak gaat de discussie over ruimtegebrek, maar blijkt uit de cijfers iets heel anders. Door de bezetting (ruimte wel of niet in gebruik) en benutting (capaciteit van een ruimte versus het aantal aanwezigen) in kaart te brengen ontstaat inzicht in het feitelijk gebruik. Met dit inzicht kan het gesprek over ruimtegebruik binnen de organisatie ineens veel beter worden gevoerd. Wellicht is er helemaal geen ruimtetekort, maar is de indeling niet passend of zijn er te veel organisatorische obstakels waar een roostermaker rekening mee moet houden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BouwRegieNetwerk organiseert in samenwerking met méét, Deltion College en draaijer+partners een interactief praktijkseminar over de nieuwste trends en ontwikkelingen rondom ruimtemanagement. Met praktische instrumenten staan we niet alleen stil bij de theorie, maar gaan we ook in op de praktijk. U krijgt inzicht in hoe u in uw eigen onderwijsgebouw(en) de ruimte zo optimaal mogelijk kunt benutten. Het gaat hierbij pertinent niet om ‘afknijpen’. Het gaat om de strategisch vraag hoe u middels ruimtemanagement meer ruimtelijke kwaliteit kunt bieden, meer geld kunt overhouden, beter onderwijs kunt geven en goede investeringsbeslissingen kunt nemen.

Datum: 24 juni 2015
Locatie: HU Amersfoort
Inloop: 13.30 - 14.00 uur
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Doelgroep: facilitair- vastgoed managers op het MBO/HBO/WO en deelnemers BouwregieNetwerk Kosten: gratis voor de doelgroep. Private partijen betalen 295 euro.
Aanmelden: via aanmelden@bouwregienetwerk.nl.

Na afloop van dit seminar bent u op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van optimale en effectieve onderwijshuisvesting en heeft u concrete handvatten om vraag en aanbod binnen uw onderwijsgebouw(en) optimaal af te kunnen stemmen.

Programma

 • 13.30 - 14.00 uur:
  Inloop seminar
 • 14.00 - 14.15 uur:
  Welkom/introductie, Harry Sterk (Bouwregienetwerk)
 • 14.15 - 14.45 uur:
  Optimaal gebruik van uw onderwijsgebouwen. Hoe krijgt u binnen uw organisatie meer grip op ruimtegebruik? Niels de Vries & Hetty van der Pennen (draaier+partners)
 • 14.45 - 15.15 uur:
  Meten is weten: Praktische instrumenten om inzicht te verschaffen in bezetting en benutting voor betere beslissingen. Vincent Le Noble, méét
 • 15.15 - 15.30 uur:
  Pauze
 • 15.30 - 16.00 uur:
  Is meten echt weten? Praktijkervaring van de opdrachtgever. Margon voor de Poort, Deltion College
 • 16.00 - 16.45 uur:
  Debat / discussie met sprekers en de zaal o.l.v. Harry Sterk
 • 16.45 - 17.00 uur:
  Vragen en afronding
 • 17.00 uur:
  Borrel

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!