Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten zijn er in Nederland? Projecten Databank

Ruimte Creëren door Ruimte te Delen - Samenwerkende (hulp)diensten - 6 juli 2015

Hulpdiensten zoals de Politie, Veiligheidsregio, GGD, maar ook gemeenten hebben ambities om onderlinge samenwerking te versterken. Daarnaast spelen er binnen deze organisaties veel organisatieveranderingen die vaak een veranderende huisvestingsbehoefte met zich meebrengt. Er kan behoefte ontstaan aan minder ruimte of behoefte aan andere soorten ruimte.

Facilitaire functies delen:
Een flexibelere manier van huisvesten kan een oplossing bieden voor zowel het versterken van de onderlinge samenwerking als voor het opvangen van organisatieveranderingen. Een mogelijkheid hiervoor is een activiteiten-gerelateerd huisvestingsconcept, waarbij binnen de organisatie werkplekken en overlegruimten gedeeld worden. Een aanvulling hierop is om samen met een andere dienst een gebouw te delen, waarbij de facilitaire functies gedeeld kunnen worden, zoals bedrijfsrestaurant, baliefuncties, vergaderruimten, etc.

Werkplekken delen:
In Alkmaar gaan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden nog een stap verder; zij delen niet alleen een gebouw en facilitaire functies, maar ook werkplekken. De medewerkers hebben een gezamenlijk gebouw betrokken en gebruiken gezamenlijk de werkplekken en voorzieningen. Het kan zijn dat de GGD-medewerker de ene dag naast een directe collega zit en de volgende dag naast iemand van de Veiligheidsregio.

Het doel hiervan is naast het besparen van kosten voor huisvesting en exploitatie ook een versterking van de onderlinge samenwerking. Hierdoor ontstaat een grotere flexibiliteit (t.b.v. groei en krimp ten) en een hogere medewerkerstevredenheid.

Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van het marktmechanisme: van aanbiedersmarkt naar vraagmarkt. Hierdoor ontstaan slimme en goedkopere huisvestingsoplossingen. Deze beweging past ook geheel binnen de beleidslijn die Minister Blok van Rijksdienst en Wonen op 28 augustus jl. naar de Tweede Kamer zond (bijlage). Hierin roept het Kabinet gemeenten op alternatieven aan te dragen voor goedkopere en slimmere huisvesting voor rijksdiensten. Uiteraard komen er ook uitdagingen op het pad, zoals de fiscale haken en ogen aan deze vergaande samenwerking, de complexere bestuurlijke besluitvorming en de invulling van de noodzakelijke regierol. Hoe kan daarmee worden omgegaan?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na afloop van dit seminar bent u goed geïnformeerd over de mogelijkheden van gezamenlijke huisvestingen en Het Nieuwe Werken (HNW) en hebt u inzicht in uw kansen voor het delen van functies/ruimten, synergie en kostenefficiëntie.

Datum: maandag 6 juli 2015
Locatie: Den Haag
Inloop: 14.00 - 14.15 uur
Seminar: 14.15 - 17.00 uur
Borrel: 17.00 uur
Doelgroep: hulpdiensten, gemeenten, rijksdiensten en andere deelnemers van BouwRegieNetwerk
Kosten: Gratis voor de doelgroep. Andere partijen betalen 295 euro
Aanmelden: aanmelden@bouwregienetwerk.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma

 • 13.30 - 14.00 uur:
  Inloop seminar
 • 14.00 - 14.15 uur:
  Welkom/introductie Harry Sterk, BouwRegieNetwerk
 • 14.15 - 14.45 uur:
  Toekomstvisie: Wat gaat er veranderen? Hoe werken we in de toekomst? Mira Wennekes en Florian Boxma, beiden directeur van Building for Tomorrow
 • 14.45 - 15.15 uur:
  Slim omgaan met huisvesten van (rijks)diensten in bestaand vastgoed. Oproep van de Minister voor Wonen en Rijksdienst (Rijksinzet op afstoot en transformatie van vastgoed) Eva Klein Schiphorst, directeur Transacties en Ontwikkelingen, Rijksvastgoedbedrijf
 • 15.15 - 15.30 uur:
  Pauze
 • 15.30 - 16.00 uur:
  Ruimte creëren door ruimte te delen. Voordelen en kansen van een flexibelere manier van huiseten voor hulpdiensten. Gezamenlijke huisvesting Veiligheidsregio en GGD in Alkmaar. Over kostenreductie, duurzaamheid, samenwerking en Het Nieuwe Werken. Jos Stierhout (directeur KNRM) en Nico Plug (GGD HN)
 • 16.00 - 16.45 uur:
  Interactieve sessie met sprekers en het publiek o.l.v. Harry Sterk
 • 17.00 uur:
  Borrel

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!