Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten zijn er in Nederland? Projecten Databank

Goed aanbesteden van uw onderhoud

Meer zekerheid en grip op kosten en resultaat van uw onderwijsgebouw(en)

Een onderwijsinstelling is het domein van leerlingen, docenten en de organisatie, waar het leren en lesgeven idealiter op alle mogelijke manieren wordt gefaciliteerd. Het ideaalplaatje is dat van mooie, gezonde en flexibele gebouwen waar leerlingen, docenten en medewerkers graag verblijven, waar ruimte is voor ontmoeten en samenwerken, maar ook voor concentratie en individueel werk. Voor kennisdelen en voor vernieuwing. Waar wordt bespaard op energiekosten en waar gebouwen slimmer worden en beter inspelen op de behoeftes van de gebruikers. Huisvesting is geen doel op zich, maar wel een middel om het primaire proces - het onderwijs - te ondersteunen. Hoe beter huisvesting daaraan kan bijdragen, hoe groter de waarde ervan.

Veel onderwijsinstellingen ervaren onderhoud van huisvesting echter als een last. Terwijl goed onderhoud juist een aanzienlijke positieve bijdrage kan leveren aan het resultaat van de onderwijsinstelling. Goed onderhouden gebouwen zijn aantrekkelijk en zorgen bovendien voor beter presteren en functioneren van álle gebruikers. Een prettig binnenklimaat voorkomt bijvoorbeeld ziekteverzuim en kan productiviteit vergroten en zo dus uiteindelijk zelfs invloed uitoefenen op het eindcijfer van de leerlingen, en het welbevinden van de docenten en werknemers.

Onderwijsinstellingen focussen liever op het aanbieden van goed onderwijs en laten zich graag ontzorgen als het gaat om onderhoud en beheer. In de praktijk blijken echter veel valkuilen die een succesvolle samenwerking in de weg staan. Marktpartijen die gouden bergen beloven met ‘goede dienstverlening’, ‘kostenbesparingen’ en ‘een goed partnership’ kunnen niet altijd die beloftes waar maken. Door echter de juiste afspraken te maken en voor de juiste constructies te kiezen, én niet alleen te sturen op technische aspecten, maar juist ook op zachte aspecten, kunnen teleurstellingen voorkomen worden en kunt u een succes maken van een prestatiecontract. Hoe zorgt ú ervoor dat onderhoud weer gaat bijdragen aan onderwijs en dat onderwijsgeld overblijft om te investeren in leerlingen en docenten?

BouwRegieNetwerk organiseert op dinsdag 15 november 2016 een workshop over ‘Goed aanbesteden van uw onderhoud’ voor MBO-instellingen. Er zal worden ingegaan op de praktijkcase van AOC Oost, die het afgelopen jaar het installatietechnisch onderhoud opnieuw heeft aanbesteed. Met als resultaat: goed functionerende prestatie-afspraken over de technische installaties én forse besparingen. De onderwijsinstelling heeft hierdoor meer zekerheid over de kosten en het resultaat, en hoeft niet meer te discussiëren over (al dan niet terechte) reparaties en contracturen. Kortom: veel minder ‘gedoe’ en veel prettiger samenwerken!

Klik hier voor het programma, meer informatie en aanmelden.

BouwRegieNetwerk, 26 september 2016

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!