Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten zijn er in Nederland? Projecten Databank

De Gemeente als Zorgpartij? 1 juli, Amsterdam

Over wonen, welzijn en zorg: Hoe betaalbare ouderenhuisvesting en zorgverlening in uw gebied organiseren?

Decentrale overheden krijgen steeds meer taken doorgelegd vanuit de centrale overheid. Dit geldt zeker op het gebied van de ouderenzorg. Daarmee krijgen gemeente een prominente rol om wonen, welzijn en zorg voor deze groep te gaan organiseren. Een behoorlijke uitdaging gezien de complexiteit van het dossier, de beperkte financiële middelen en steeds kleiner wordende eigen publieke organisatie. Het is dus zaak om binnen deze uitdagende randvoorwaarden op een slimme manier, met behoud van kwaliteit, invulling aan deze opgave te geven. Dit houdt ook in dat er met de stakeholders als zorgpartijen en woningcorporaties goed geschakeld moet worden om voor de ouderendoelgroep adequate voorzieningen te creëren c.q. verder in stand te houden. Dit seminar gaat in op welke routes en mogelijkheden er voor partijen zijn, zowel in lokaal als in regionaal verband aan de hand van cases.

Aanwezigen zullen worden bijgepraat op het gebied van de laatste stand van zaken op wet- en regelgevingsgebied. Waar komen overhevelingen van de zorg uit de AWBZ naar gemeenten exact in uit en wat zijn daarbij de laatste ontwikkelingen? Duidelijk is inmiddels dat er grote verschillen gaan ontstaan rond het beleid en uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Concreet betekent dit dat het voorzieningenniveau in de ene gemeente er volledig anders uit kan gaan zien dan in een andere gemeente. Hoe ontstaan deze grote verschillen in de zorg- en hulpverlening?

Een effect van de gewijzigde regelgeving is dat het bestaande verzorgingstehuis verdwijnt. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan een dergelijke woonvorm, maar de vraag is dan: wie organiseert dat? Voor de welgestelde burger zijn de eerste initiatieven al in de lucht, voor de groep die is aangewezen op sociale woningbouw ligt dit gecompliceerder: ziet de woningcorporatie dit als haar taak? Of de gemeente of zorginstelling? Bij de invulling van deze vraag speelt natuurlijk ook het bestaande (zorg)vastgoed een belangrijke rol. Het gaat dan over afstoten, transformeren tot zwaardere verpleeghuiszorg of verhuur van appartementen. Regie is vereist dit efficiënt op te pakken: het lijkt logisch dat de gemeente hier een rol opeist.

Als gezegd, staat de gemeente niet alleen voor, maar zal zij moeten gaan samenwerken met andere spelers zoals woningcorporaties en zorginstellingen. Welke mogelijkheden bestaan op dit gebied en welke rollen kunnen partijen daarbij innemen? Welke scenario’s zijn er denkbaar en hoe bepaalt u uw koers? Hoe betrekt u ontwikkelaars en zorgverleners hierbij?

Na afloop van het seminar heeft u een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het wet- en regelgevingskader alsmede inzicht in de strategische keuzes en de daarbij behorende concrete vervolgstappen om e.e.a. verantwoord georganiseerd te krijgen.

Datum: 1 juli 2015
Locatie: regio Amsterdam
Inloop: 13.30 - 14.00 uur
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Kosten: gratis voor (de)centrale overheden, zorgorganisaties en woningcorporaties, anderen betalen €295,- ex. btw. Twijfelt u of u tot de doelgroep behoort? Neem dan contact met ons op.
Aanmelden: aanmelden@bouwregienetwerk.nl

PROGRAMMA

13.30 - 14.00 uur:
Inloop/ontvangst

14.00 - 14.15 uur:
Welkom/introductie
Harry Sterk, directeur BouwregieNetwerk

14.15 - 14.45 uur:
Overzicht van de ontwikkelingen: wat komt er op u af? Laatste stand van zaken op het gebied van wet- en regelgeving
Marie Le Roy, bestuurslid VNG-Comissie Ruimte & Wonen en Wethouder gemeente Harlingen

14.45 - 15.15 uur:
Welke scenario’s heeft u als decentrale overheid en hoe verhouden deze zich met demografie, bestaande voorraad vastgoed, etc? Wat is de rol van zorginstellingen bij de invulling van seniorenwoningen?
Michiel Wentges, Directeur BOB Advies

15.15 - 15.30 uur:
Pauze

15.30 - 16.00 uur:
Praktijkcase: Hoe Leiden keuzes maakt ten aanzien van haar nieuwe rol op het gebied van ouderenhuisvesting en-zorg.
Evert van den Hartog, manager projecten gemeente Leiden

16.00 - 16.30 uur:
De relatie tussen woningcorporatie, zorgorganisatie en gemeente bij het behoud/belang van zorglocaties, voorzieningen en zorgwoningen op lokaal niveau.
Penny Senior, adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

16.30 - 17.00 uur:
Discussie en vragen uit de zaal

17.00 uur:
Borrel

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!