Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten zijn er in Nederland? Projecten Databank

Campusontwikkeling 2.0.: ‘Een succesvolle campus heeft een vormvaste unieke propositie nodig.’

Als je als gebouweigenaar met de exploitatie van een campus begint, wees vooral duidelijk over je doelstellingen. Belangrijk hierin is, om een vormvaste visie en propositie te creëren die als fundament zal dienen voor de keuzes die zullen worden gemaakt in de ontwikkeling van de campus. Dit in combinatie met de juiste handvatten en investeringen (in tijd, samenwerkingsmodellen en geld) is een succesvolle campus prima te realiseren. Dat was de conclusie van het BouwRegieNetwerk seminar Campusontwikkeling 2.0: Best Practices: ‘Het Bouwen Van Een Community op 27 juni 2017 bij de Universiteit Utrecht, op het Utrecht Science Park, waar 60 partijen samenkwamen om ‘best practices en lessons learned’ te delen rondom het ontwikkelen van een campus. Klik hier voor het programma.

Aanwezig waren o.a.: AkzoNobel Strategic Research Group, Wetsus, Twynstra Gudde, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Arnhem, Gemeente Zwolle, Nike, AMC, Gemeente Barneveld, Erasmus MC, Gemeente Noordwijk, Gemeente Nijmegen, Vrije Universiteit, Dutch Innovation Park, SPARK Campus, Algemene Rekenkamer, Gemeente Zutphen, Gemeente Zwolle, Provincie Gelderland, Zuyd Hogeschool, Gemeente Gouda, Onderwijsstichting Movare, Gemeente Dordrecht, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Gemeente Enschede, Saxion/Liaison Officer Novel-T …. etc.

Het seminar ging o.a. in op de volgende vragen:

- Wat kan het ontwikkelen van een campus betekenen voor uw stad, gebied en/of organisatie?
- Hoe identificeert u als gemeente/provincie het juiste thema/focusgebied voor uw campus?
- Hoe bouwt u een business case die interessante investeerders en organisaties aantrekt?
- Hoe komt u van een goed idee naar een robuust plan met als resultaat een zelfstandig functionerende campus?
- Wat zijn de ‘best practices’ omtrent besturingsmodellen en governance van campussen?

De belangrijkste take aways uit deze bijeenkomst zijn o.a.:

- Creëer duidelijkheid over de unieke propositie van de te ontwikkelen campus. Zorg hierbij voor ‘concrete businessvoorstellen en innovatieprojecten die tot nieuwe producten, verduurzaming, minder risico’s of besparingen leiden.’ Daarmee ontwikkel je een op innovatie gerichte campusomgeving die bedrijven en kennisinstellingen aantrekt. Denk na over wat bijvoorbeeld de meerwaarde van de campus is ten opzichte van reeds bestaande campussen. Waar nodig, deel kennis en leer uit de ‘lessons learned’ van andere campusontwikkelingsprojecten.

- Ook is het belangrijk dat de initiërende organisatie/opdrachtgever een duidelijke doelstelling heeft voor de te ontwikkelen campus. Dit kan worden gerealiseerd door antwoorden te formuleren op vragen zoals: wat is het beoogd resultaat ( kostenneutraal zijn, de werkgelegenheid in de gemeente/regio stimuleren, profilering van de regio etc.)?

- Breng in beeld wie de stakeholders binnen het campusconcept zijn of zouden moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente, de gebouweigenaar en andere key-stakeholders. Kortom, zorg voor de aanwezigheid van de gouden driehoek: o.a. overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Een op vertrouwen gebaseerde samenwerking tussen deze partijen draagt bij aan het succes van de campus.

- Zorg voor draagvlak vanuit alle stakeholders. Om het campusontwikkelingsplan te laten slagen, is er bijvoorbeeld politieke bereidheid van overheden cruciaal.

- Ontwikkel een governance structuur alvorens de ontwikkeling van de campus van start gaat. Dit dient gebaseerd te zijn op maatwerk. Er is immers geen one-size-fits-all structuur.De gekozen governance vorm dient te passen bij de mate van risicoverdeling, zeggenschap en financiering tussen de stakeholders. Tevens dient deze voldoende flexibiliteit te bieden om nieuwe toetreders te faciliteren.

- De gebouweigenaar dient de strategische partner te zijn van de campusontwikkeling. De ontwikkeling van de campus dient een significant toegevoegde waarde hebben voor de gebouweigenaar. Doel van dit strategisch partnerschap is dat de gebouweigenaar gaat investeren in het gebouw, Public Space, het programma en/of de exploitatie (dan hoeft de gemeente dat niet te doen).

- Trek talent aan. Voor een lange termijn succes van de campus is het belangrijk dat er instroom is van (nieuw) talent. Investeer dus in de ontwikkeling en het aantrekken van talent. Hierbij kan men beginnen met het aantrekken van stagiaires (vanuit alle opleidingsniveaus, niet alleen academici) die uit kunnen groeien tot de nieuwe medewerkers van het campus.

- Neem niet te grote stappen. Geleidelijk groeien zorgt voor stabiliteit en een lange termijn focus.

Verdiepingsbijeenkomsten en vervolgacties: 43% aanwezigen wenst verdiepingssessie(s)

Deelnemers aan de bijeenkomst waardeerden vooral het interactief karakter van de bijeenkomst en de diversiteit aan besproken casussen. Zij ontvingen een gebundelde kopie van alle presentaties en achtergrondinformatie over de besproken casussen. In de evaluatie van deze bijeenkomst heeft 43% van de deelnemers aangegeven behoefte te hebben aan vervolgbijeenkomsten/ronde tafelgesprekken ter verdieping en bespreking van hun eigen casussen.

Meer informatie
Hebt u interesse in of vragen met betrekking tot dit onderwerp en/of de bijeenkomst? Neemt u gerust contact met ons op. Tevens nodigen wij u uit zich aan te melden voor de verdiepiengsbijeenkomsten over dit onderwerp. Meer informatie vindt u in de activiteitenagenda op BouwRegieNetwerk.nl of stuur een e-mailbericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl.

BouwRegieNetwerk 3 juli 2017

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!