Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten zijn er in Nederland? Projecten Databank

BouwRegieNetwerk Summit 2015

Er verandert veel in de bouwwereld; de traditionele bouw zoals we die kenden bestaat niet meer. De financiële crisis heeft een onderliggende industriële revolutie verhuld en tevens versneld. Deze revolutie wordt gevoed door drie hoofdfactoren:

  • Digitaal: technologie maakt versneld tot nu toe ondenkbare oplossingen en combinaties mogelijk.
  • Duurzaam: extra eisen op gebied van duurzaamheid en onafhankelijkheid.
  • Daadkracht: minder geld bij alle partijen en complexere vraagstukken vereist herfocus kerntaken.

Als gevolg van bovenstaande verdwijnen momenteel industrieën en beroepsgroepen. Maar er liggen ook ineens heel veel kansen voor partijen die met deze ontwikkelingen goed om weten te gaan. Wie weet de impact van bovenstaande het handigst te vertalen in nieuwe producten en diensten? Zijn bestaande spelers met enerzijds grote slagkracht, maar anderzijds ook vaak juist grote belangen in ‘de oude industrie’ hiertoe het beste in staat of juist niet? Wat doet de overheid? Hoe gaan we om met nieuwkomers, inclusief ‘smart but yet unproven technology’? Welke business modellen passen bij deze nieuwe realiteit?

De impact op de gebouwde omgeving is nu al enorm en die impact neemt alleen maar toe. Gebouwen en wegen zullen er anders uit gaan zien omdat ze anders gebruikt gaan worden. Vervoersorganisaties zullen hun materiaal en infra volstrekt anders gaan benutten. Nieuwe kantoorconcepten zijn het ‘nieuwe werken’ ruimschoots voorbij en zullen uiteindelijk vertaald worden in radicaal andere manieren van het gebruik van gebouwen. Bibliotheken hebben in de nieuwe wereld minder functie als logistieke opslagplaats van boeken, maar zijn vooral informatiepunt en ontmoetingsplek. Onderwijsinstellingen zullen ‘lesgeven en kennisuitwisseling’ nieuw gaan definiëren en in andere settings (online, offline en blender) hun studenten treffen, enzovoorts.

Centrale vragen bij deze ontwikkelingen zijn:

  • Welke veranderingen en kansen gaan ontstaan voor de gebouwde omgeving?
  • Wie pakt welke rol?
  • Wie kan deze enerverende nieuwe realiteit het beste managen en regisseren

Deze vragen staan centraal tijdens de BouwRegieNetwerk Summit 2015 met als centraal thema: Nieuwe regisseurs van de bouw. We gaan hierover met elkaar in discussie in de vorm van MiniLabs. We willen eindigen met een set concrete gedragsregels en uitgangspunten die cruciaal zijn om als opdrachtgevers en opdrachtnemers de nieuwe gebouwde omgeving in de nieuwe setting succesvol vorm te gaan geven. Dus niet somberen of filosoferen, maar aanpakken! Uiteindelijk gaat het immers om te profiteren van veranderingen in plaats van ze proberen tegen te houden. Wie maakt het verschil?

Meer informatie over de datum, de locatie en het programma volgt spoedig.
Wilt u zich alvast vooraanmelden of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanmelden@bouwregienetwerk.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!