Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten zijn er in Nederland? Projecten Databank

BRN Meet-Up Zorgvastgoed: “Verder kijken dan stenen en vierkante meters”

Zorginstellingen moeten steeds vaker kiezen tussen financiële effectiviteit en de menselijke maat. Dit geldt dus ook bij de inrichting van de huisvesting. Daar komt bij dat zorgconcepten en –processen regelmatig veranderen. Op 20 april 2017 bogen achttien zorgorganisaties zich tijdens een meet- up van BouwRegieNetwerk over de vraag: “Hoe zet je zorgvastgoed effectief in voor ondersteuning van het zorgproces?” Een verslag.

In uitbundige discussies en interactieve programmaonderdelen deelden gastsprekers en bezoekers praktijkvoorbeelden, de nieuwste visies en ontwikkelingen op dit thema.

Kies voor een integrale aanpak

Het eerste onderdeel van het programma werd verzorgd door Ruben Bartelink van AT Osborne. Hierin werd uitvoerig aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van goed assetmanagement voor de kwaliteit en veiligheid van de aangeboden zorg. “Een zorginstelling heeft verschillende vraagstukken waar aandacht aan besteed moet worden. Dit kan gaan om vragen als: hoe gaan we om met vastgoed? Of hoe integreren we technologie in de kerntaken van de organisatie?” Bartelink benadrukte het belang van een integrale aanpak hierbij: “Zowel intern als extern zijn er veel factoren die invloed hebben op de besluitvorming van een zorginstelling. Daarom is het essentieel om een uniform kader te creëren. Hierdoor ontstaat er één taal binnen de organisatie op basis waarvan onderling afspraken over de verschillende assets gemaakt kunnen worden. Goed assetmanagement is een goed hulpmiddel om die uniforme taal te creëren. Zo kan de zorginstelling sturen op het behalen van financiële waarden, maar ook op klant- en medewerkerstevredenheid, ICT en andere duurzaamheidsaspecten.”

Durf keuzes te maken die passen bij jouw doelgroep

Het programma werd voortgezet door Michiel Wentges, senior adviseur bij BBN adviseurs. Hij poneerde stellingen als “gedeeld sanitair nodig of overbodig?” en “klein wonen met grote gemeenschappelijke ruimtes of groot wonen met kleinere algemene ruimtes?, enz.” Dit leidde tot interessante discussies met de zaal. Wat bij de ene partij als optimaal werd gezien én haalbaar bleek, was voor anderen minder gewenst of onhaalbaar. Vastgoedexperts geven bij de inrichting (onbewust) vaak de voorkeur aan technische maatregelen gericht op efficiency. Gebouwen die alleen gericht zijn op praktische functionaliteit hebben echter dikwijls een negatieve invloed op het welzijn en welbevinden van patiënten en bewoners. Zorg daarom dat de kernactiviteiten van de zorginstelling optimaal ondersteund worden door de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de huisvesting. Het draait veel meer om het blijven stellen van vragen, het hard durven maken van keuzes dan het blijven redeneren vanuit de pure functionele zakelijkheid. Zorg dat je een concept hebt dat past je doelgroep; een eigentijdse visie op wonen en zorgverlenen. Met voor elk wat wils. Je trekt dan vanzelf de cliënten aan die hierbij passen.”

Verbeterd resultaat door gezonde omgevingen

De discussie werd afgesloten met succesverhalen en praktijkvoorbeelden van Marco Sottehewes van draaijer+partners. Hij onderstreepte dat in de gezondheidszorg steeds meer aandacht geschonken wordt aan het architectonische ontwerp van de huisvesting, de technologie en apparatuur. Dit alles heeft effect op de veiligheid, het welzijn en welbevinden van de patiënten en medewerkers. De voorbeelden en onderliggende onderzoeken die naar voren werden gehaald maken het aannemelijk dat de omgeving een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van mensen, daar waren alle deelnemers van de meet-up het unaniem met elkaar over eens. “Speel in op de kansen die een woon- en leefomgeving heeft op het welzijn van alle gebruikers van een zorginstelling”, adviseerde Sottehewes: “Maak het gebouw ondergeschikt aan de kerntaken van de zorginstelling. Want dan kun je optimaal aan de slag met wat je als organisatie nodig hebt om de cliënt en je medewerkers te dienen. Vaak is de technische staat van gebouwen of nieuwe regelgeving de aanleiding om te investeren in gebouwen, waarbij de nadruk ligt op kostenreductie. Dat leidt tot gebouwen die slecht presteren. Bestuurders en vastgoedmanagers in de zorg zouden de mens en haar leef- en werkomgeving als uitgangspunt moeten nemen. Immers, een investering van zorggeld, moet ook tot betere zorg leiden. Dat houdt in dat ook de “zachte” factoren die een gebouw tot een prettige leef- en werkomgeving maken een belangrijke rol moeten spelen in de besluitvorming. Denk hierbij aan het gebruik van planten en het vermijden van oplosmiddelen zoals lijm. Dit zijn factoren die vaak niet te kwantificeren zijn, maar die wel een significante positieve impact hebben op het welbevinden van de bewoners en het welzijn van de werknemers. Zo zien we bijvoorbeeld minder ziekteverzuim.

Sottehewes lichtte verder toe dat de kosten voor medicatiegebruik vaak net zo hoog zijn als de woonkosten. Door het gebouw slim in te richten, kunnen de medicatiekosten omlaag. Maar met hoeveel precies, dat is niet duidelijk. En dus is het lastig in een businesscase te krijgen - bestuurders willen immers exacte cijfers zien. Echter, is het zo belangrijk om te weten of je 20 of 30% gaat verbeteren? Voorop moet staan dat je voor verbetering zorgt. Er zijn succesvolle voorbeelden genoeg, liet Sottehewes zien. Nu nog de concrete toepassing. Laten we dit geloof in de indirecte toegevoegde waarde van een gebouw als ‘kompas’ gebruiken in ontwikkel- en bouwprocessen en altijd verder kijken!

Meer informatie
Meer weten? Neem gerust contact met ons op! Ook nodigen wij u uit zich aan te melden voor de volgende bijeenkomsten over dit onderwerp. Kijk op www.bouwregienetwerk.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!